Forbyd risikable kornmarker

Sommerens megen nedbør har med al tydelighed vist, at der er behov for at ændre landbrugsdriften på de lavtliggende marker, der bliver oversvømmet ved kraftig nedbør.

I år er 18.000 ha kornmarker blevet oversvømmet i en sådan grad, at de ikke har kunnet høstes. Det har ikke alene medført store økonomiske tab for landbruget og samfundet, men også medført en kraftig forurening af vandmiljøet med nitrat og fosfor.

VK-regeringens forslag til vandplaner vil med den ene hånd ændre vandløbsvedligeholdelsen for at gavne vandmiljøet og med den anden hånd give landbruget erstatning for det udbyttetab, som de oversvømmede kornmarker vil medføre.

Forslaget indebærer således, at det gøres attraktivt for landmændene at fortsætte med den stærkt forurenende korndyrkning på de lavtliggende marker. Hvis de stopper korndyrkningen vil de nemlig miste det beløb, som de får udbetalt hvert år som følge af den ændrede vandløbsvedligeholdelse.

Både for miljøet og for samfundet vil det være langt bedre, at korndyrkningen ophører på de lavtliggende marker og erstattes af natur, vedvarende græs eller energiafgrøder, der tåler at blive oversvømmet.

Forbud til gavn for alle

Det vil nemlig betyde, at nitratudvaskningen fra markerne ophører, og at markerne derudover også vil kunne fjerne noget af det kvælstof, de får tilført fra de højere beliggende marker. Resultatet vil derfor blive en stor reduktion af nitratudvaskningen til vore fjorde og kystvande.

Da samfundet har en stor interesse i, at udlægningen af naturområder fører til de størst mulige naturmæssige, landskabelige og rekreative værdier, bør det gøres attraktivt for landmændene at gennemføre en samlet plan for de lavtliggende områder.

Det kan ske ved at foretage en jordfordeling med etablering af natur, vedvarende græs og flerårige energiafgrøder på de arealer, hvor det giver de største miljømæssige og driftsmæssige fordele for såvel landbruget som samfundet.

Ved at stoppe korndyrkningen på de lavtliggende marker vil det meget billigere for både landbruget og samfundet at opfylde vandplanernes mål, og det vil være muligt at opnå en rentabel landbrugsdrift på de lavtliggende marker uden behov for permanente støtteordninger.

 

Hans Nielsen

Landbrugsfaglig medarbejder

Det Økologiske Råd

Bragt i Information den 3. oktober 2011


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis