"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Natur skal redde Limfjorden

I 2015 vil udvaskningen af nitrat til Limfjorden være på næsten 9.000 tons kvælstof (N), hvis der bliver foretaget den reduktion på 2.000 tons, som forslaget til vandplan indebærer.

I 2015 vil udvaskningen af nitrat til Limfjorden være på næsten 9.000 tons kvælstof (N), hvis der bliver foretaget den reduktion på 2.000 tons, som forslaget til vandplan indebærer. Men ifølge Naturstyrelsen skal udvaskningen af nitrat til Limfjorden reduceres til 4.800 tons N, hvis den skal leve op til målsætningen god økologisk tilstand, som Danmark har forpligtet sig til gennem EU's vandrammedirektiv. Der mangler således en yderligere reduktion på ca. 4.000 tons N eller dobbelt så meget, som der er foreslået gennemført inden 2015.

En så kraftig reduktion kan ikke opnås ved at anvende de traditionelle virkemidler som at reducere brug af gødning, ved f.eks. at nedsætte gødningsnormerne eller indføre kvælstofkvoter.

Gødningsnormen er i dag 10-15% under det økonomisk optimale. Reduceres den mere vil udbyttet falde betydeligt. Det vil derfor kræve permanente støtteordninger, og det vil hverken nedsætte landmandens forbrug af pesticider eller dieselolie. Det vil derfor hverken være økonomisk eller miljømæssigt fornuftigt.

Man kunne indføre særligt lave kvælstofkvoter i oplandet til Limfjorden. Men så bliver det op til den enkelte landmand at beslutte, hvordan han vil drive landbrug med væsentligt mindre kvælstof. Det ville gøre det økonomisk attraktivt for landmændene at flytte gødning fra deres marker uden for Limfjordens opland til deres marker inden for Limfjordens opland. Det er umuligt at kontrollere, hvordan landmændene fordeler gødningen på deres marker. Derfor vil reguleringen ikke virke i praksis.

Det vil være en langt bedre løsning at regulere arealanvendelsen end gødningsanvendelsen i oplandet til Limfjorden.  Landbrugsarealer skal omlægges til natur, vedvarende græs og flerårige energiafgrøder. Det skal ske i et omfang, så de resterende arealer kan dyrkes med de gældende gødningsnormer. På den måde vil man kunne sikre, at Limfjorden opfylder miljømålet ”god økologisk tilstand”. Samtidig bliver landbrugsdriften rentabel uden permanente støtteordninger.

Samfundet har en stor interesse i, at udlægningen af naturområder fører til de størst mulige naturmæssige, landskabelige og rekreative gevinster. Landbruget har en stor interesse i, at opnå de størst mulige driftsmæssige gevinster. Derfor bør samfundet støtte, at der gennemføres en samlet plan for et større område. På den måde kan der etableres natur, vedvarende græs og flerårige energiafgrøder på de arealer, hvor det giver de største miljømæssige og driftsmæssige fordele for såvel landbruget som samfundet.

 

Hans Nielsen
Landbrugsfaglig medarbejder
Det Økologiske Råd

Bragt i Nordjyske Stiftstidende den 25. august 2011


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Debatarrangement om europæisk energipolitik
Tid: 28. sep. 2017, kl 13-15
Sted: Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg
Læs mere 
Tilmeld dig her

Shipping’s fair share
Tid: 22. nov 2017, kl 9.00-16.30
Sted: Clarion Hotel , CPH
Læs mere her

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2017, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17