Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Gør den fælles landbrugspolitik grønnere – lad det ikke bare blive Greenwash

Vedr. CAP reformen. Brev til Connie Hedegaard

Kære Kommissær Connie Hedegaard

Vi skriver til dig for at udtrykke vores alvorlige bekymring for, at forslagene til den reformerede fælles landbrugspolitik (CAP) fra 2014 til 2020 ikke ville være i stand til at bevare Europas naturlige ressourcer som jord, vand og biodiversitet – tvært imod frygter vi at det vil blive et tilbageskridt ift. tidligere reformer. Der er nu kun et par dage tilbage, før du den 12. oktober skal være med til at træffe de endelige beslutninger om, hvorvidt dette fælles forslag til en reform vil gå ind i historien som den grønne reform af den fælles landbrugspolitik. Du har jo selv fremhævet Kommissionens beslutning om, at 20% af EU's budget skal virke til gavn for klimaet. Dette kan ikke realiseres, medmindre der sker en reel grøn omlægning af CAP’en.

I tider med besparelser og budgetmæssige begrænsninger i alle medlemsstater må en ny fælles landbrugspolitik være fokuseret og vise den kan levere over for de opstillede målsætninger. Man kan ikke forvente, at hårdt pressede skatteydere vil acceptere at bruge penge på en ødsel eller endog skadelig støtteordning. Den flerårige finansielle ramme har dedikeret en stor del af sine ressourcer til den fælles landbrugspolitik med et løfte om, at pengene vil blive brugt bedre end nu. På trods af nye foranstaltninger og formuleringer vil de nuværende forslag, hvis de vedtages uændret, langt fra udgøre en reel reform, men vil i virkeligheden snarere udgøre et tilbageskridt ift. tidligere reformer. Civilsamfundet og især de grønne NGO'er har hidtil forsvaret den fælles landbrugspolitiks budget, med en anerkendelse af potentialet for at CAP’en kan bidrage til beskyttelsen af miljøet og et sikkert, sundt og dynamisk landbrugserhverv i Europa . Dette forsvar er imidlertid baseret på den antagelse, at den nye fælles landbrugspolitik vil være et skridt i den rigtige retning og bidrage til effektive miljømæssige resultater.

Vi vil derfor understrege vigtigheden af en stærk og meningsfuld 'greening' af begge søjler i den fælles landbrugspolitik, for Europas miljø og for fremtiden for det europæiske landbrug som helhed, og vi vil regne med at du og dine kolleger vil afvise ethvert forsøg på at reducere reformen til greenwashing.

Efter næsten to års retorik om betaling for offentlige goder og langsigtet fødevaresikkerhed, bør indholdet af reformforslaget nu også rent faktisk levere for miljøet. Det betyder at:

Den grønne komponent under Søjle 1 skal bestå af en obligatorisk pakke af foranstaltninger, der reelt vil have en miljømæssig effekt. Det kræver at:

1. Et effektivt sædskifte er påkrævet, hvilket må indebære, at mindst 3 afgrøder, hvor den dominerende afgrøde højst må dække 50% af gårdens areal, og den mindste ikke dækker mindre end 10%.

2. Kravet om beskyttelse af Permanente græsarealer skal have en skæringsdato før 2011 for at undgå oppløjning af værdifulde naturområder, og de skal berettiges til at modtage en top op betaling.

3. Miljømæssige fokusarealer bør dække 10% af gårdens areal.

4. Krydsoverensstemmelseskravene bør omfatte både Vandrammedirektivet og Pesticiddirektivet.

Miljøstøtten under landdistriktsmidlerne i Søjle 2 udgør den målrettede støtte, som staterne kan anvende til at tilgodese miljømæssige behov i de enkelte lande og regioner. Det er vigtigt, at denne støtte bevares og styrkes:

5. Mindst 50% af pengene til udvikling af landdistrikter bør dedikeres til miljø og klima.

6. Frivillig overførsel af penge fra Søjle 1 til Søjle 2 (frivillig modulation) bør fortsat være en mulighed.

7. Det bør ikke være muligt, at flytte penge i medlemsstaterne fra 2. til 1. søjle (omvendt modulation).

8. Den udmeldte finansielle ramme varsler en nedsættelse af det samlede CAP-budget. Miljøstøttemulighederne skal styrkes ved at søjle 2 opprioriteres ift. søjle 1. Med en uændret balance mellem Søjle 1 og 2 medfører dette en uacceptabel nedsættelse af miljøstøttemidlerne. .

Det er værd at bemærke, at støtte, som gives uden reelt krav om modydelse, kapitaliseres i jordpriserne (jf. Økonomi og miljø 2010, Det Økonomiske Råd). Også derfor bør reformen omskabe den direkte støtte til betaling for offentlige goder, som f.eks. ved betaling til Økologisk Jordbrug eller til ekstensivering af sårbare landbrugsjorder.

Vi håber, vi kan regne med din støtte til disse minimums- foranstaltninger, som samlet set vil sikre, at der også kommer reelle forbedringer efter retorikken om en grønnere fælles landbrugspolitik, og at det medvirker til målsætningen om, at 20% af EU's budget skal virke for klimabeskyttelse.

Med venlig hilsen

Christian Ege og Leif Bach Jørgensen

Det Økologiske Råd

 

 

 

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small