Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

EU-kommissionen lover en grønnere landbrugspolitik i EU – reelt er der tale om Greenwash

I dag har Kommissionen fremlagt sit forslag til en reform af EU's fælles landbrugspolitik 2014–2020. Forslaget fører ikke som lovet til større bevarelse af naturlige goder, men er snarere et tilbageskridt.

EU-Kommissionen har gennem det seneste år gentagne gange lovet, at reformen af den europæiske landbrugspolitik, CAP, skal føre til et grønnere og mere bæredygtigt landbrug, med større fokus på bevarelse af naturlige ressourcer som natur, klima og rent vand.  Public money for public goods, har været en vigtig del af retorikken. I dag har Kommissionen fremlagt sit forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik 2014 – 2020. Desværre vil forslaget ikke føre til større bevarelse af naturlige goder,  det er snarere et tilbageskridt ift. tidligere reformer.

I tider med besparelser og budgetmæssige begrænsninger i hele Europa må en ny fælles landbrugspolitik være fokuseret, og det skal være på løsning af miljø- og klimaproblemerne,” udtaler Christian Ege fra Det Økologiske Råd.

De grønne NGO'er har hidtil talt for at bevare den fælles landbrugspolitik, fordi CAP’en rummer en historisk mulighed for beskyttelse ​​af miljøet og for at få skabt et sikkert, sundt og dynamisk landbrugserhverv i Europa[1]. Men vi har kun forsvaret det under forudsætning af, at den nye fælles landbrugspolitik ville blive et skridt i den rigtige retning og bidrage til effektive miljømæssige resultater. Derfor bør den direkte landbrugsstøtte omskabes til en betaling for offentlige goder, som f.eks. ved betaling til Økologisk Jordbrug eller til ekstensivering af sårbare landbrugsjorder.

Dagens reformforslag indeholder en ny grøn komponent i den direkte landbrugsstøtte (Søjle 1 i CAP) til landmændene. Denne støtte er hidtil blevet givet udelukkende med krav om overholdelse af gældende miljølove (krydsoverensstemmelse). Som de nye grønne krav er udformet, vil den reelle effekt imidlertid være ganske lille. I Danmark opfyldes kravene om sædskifte, permanente græsarealer og miljøfokusarealer stort set i forvejen – der er ikke krav om, at de danske landmænd skal yde mere for miljøet som modydelse til støtten.

Miljøstøtten under landdistriktsmidlerne (Søjle 2 i CAP) udgør den mest målrettede støtte, som staterne kan anvende til at tilgodese miljømæssige behov i de enkelte lande og regioner. Det er vigtigt, at denne støtte bevares og styrkes. Men reelt udhules miljøstøtten i Kommissionens forslag. Der varsles en nedsættelse af det samlede CAP-budget (målt i faste priser), så med en uændret balance mellem direkte landbrugsstøtte og landdistriktsmidler fører dette til en uacceptabel nedsættelse af miljøstøttemidlerne. I stedet bør miljøstøtten opprioriteres på bekostning af den direkte støtte.

Hvordan kan Kommissionen tale om et grønnere landbrug med større miljøhensyn, når der reelt bliver færre penge til miljøet?” spørger Christian Ege.

Et enkelt plaster på såret er, at Kommissionen her til morgen har valgt at fastholde muligheden for at landene frivilligt kan anvende en større del af støtten til miljøformål. Det betyder f.eks., at Danmark kan vælge at bruge flere landbrugsstøttemidler til betaling for en nødvendig indsats for opfyldelse af Vandrammedirektivet – f.eks. udtagning af sårbare landbrugsjorder.


[1] Idet vi dog sammen med udviklingsorganisationerne også har arbejdet for, at det samlede budget for CAP’en bør reduceres for ikke at skade bønderne i udviklingslandene.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis