Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Skrappe miljøkrav kan både gavne miljøet og landbruget

Biolog Palle Graversgaard (PG) ønsker i JP den 12/10 en miljøpolitik, der kan gavne landbruget, men han fremlægger en række forslag, der vil skade miljøet. Det er imidlertid en misforståelse, at skrappe miljøkrav er til skade for landbruget.

Biolog Palle Graversgaard (PG) ønsker i JP den 12/10 en miljøpolitik, der kan gavne landbruget, men han fremlægger en række forslag, der vil skade miljøet. Det er imidlertid en misforståelse, at skrappe miljøkrav er til skade for landbruget. Tværtimod har de relativt skrappe miljøkrav i Danmark siden 1980erne medført, at produktionen er blevet mere effektiv end i vore nabolande og dermed mere konkurrencedygtig. F.eks. er produktionsomkostningerne i slagtesvineproduktionen lavere i Danmark end i Sverige, Tyskland, Holland og England ifølge Videncenter for svineproduktion.

 

Danmark har ligesom de øvrige EU-lande forpligtet sig til at opfylde kravet i EU's vandrammedirektiv om, at der mindst skal opnås en god økologisk tilstand i vandløb, søer, fjorde m.m. inden 2015. Dog kan fristen under særlige omstændigheder udsættes til enten 2021 eller 2027.

Hvis ikke fristen bliver overholdt, vil EU udskrive store tvangsbøder, medmindre vi udmelder os af EU.

Vi bør i Danmark ikke opfatte vandrammedirektivet som en trussel men som en gave, fordi det tvinger os og de øvrige EU-lande til at genoprette den ødelæggelse af vandmiljøet, der har fundet sted gennem de seneste 100 år.

PG beklager sig over de skrappe krav til kvælstofgødning, men de gavner landbruget, selv om de betyder en lille reduktion i udbyttet. Kravene har nemlig lært landbruget at udnytte kvælstoffet i husdyrgødningen langt mere effektivt, så både indkøbet af kvælstofgødning og tabet af nitrat til vandmiljøet er halveret siden midten af 1980erne.

Der er nu behov for helt nye virkemidler. Nu skal landbruget lære at dyrke de afgrøder, der er mest effektive til at reducere nitratudvaskningen i de miljøfølsomme områder. Hverken samfundet eller landbruget har råd til, at der dyrkes korn, hvor der er stor risiko for, at det drukner i vand, og hvor det medfører en voldsom udvaskning af nitrat til sårbare vandområder.

Disse marker skal i stedet udlægges til natur eller dyrkes med afgrøder, der er i stand til at reducere udvaskningen af nitrat kraftigt, f.eks. græs eller flerårige energiafgrøder.

 

Hans Nielsen

Det Økologiske Råd

Sendt til JyllandsPosten, men blev ikke optaget.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small