Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Pressemeddelelse: Kød med omtanke

Forbruget af kød i Danmark er fordoblet inden for de sidste 50 år og det er firedoblet globalt i samme periode. Samtidig forventes det at stige yderligere med i hvert fald 25 % på globalt plan frem mod 2050.

Forbruget af kød i Danmark er fordoblet inden for de sidste 50 år og det er firedoblet globalt i samme periode. Samtidig forventes det at stige yderligere med i hvert fald 25 % på globalt plan frem mod 2050. Den voksende kødproduktion har store konsekvenser for miljø, natur og klima. I et nyt undervisningsmateriale til gymnasiet sætter Det Økologiske Råd fokus på disse problemer og rejser en række spørgsmål, som f.eks.

  • Skal vi foretrække kød fra det industrielle landbrug eller fra økologisk frilandsproduktion?
  • Kan teknologien løse udfordringerne med at sikre verdens fødevareforsyning uden at ødelægge miljø og klima?
  • Er der brug for at vi ændrer vores vaner og fremover spiser langt mindre kød?

Produktion af kød giver anledning til udledning af næringsstoffer og klimagasser, ligesom det kræver ca. 5-25 gange så stort areal at producere et kilo kød i forhold til et kilo vegetabilsk føde. Danske dyr fodres med store mængder soja, som især dyrkes i Sydamerika – ofte ryddes naturarealer for at dyrke denne soja. Med befolkningsvæksten og den øgede velstand i især Asien bliver der et øget pres på verdens landbrugsarealer. Der vil ikke være areal nok til, at alle mennesker kan have et kødforbrug som det danske.

Materialet består af et undervisningshæfte og en dvd (14 min.) begge med titlen Kød med omtanke. Filmen, der følger nogle unge kødelskere og nogle unge vegetarer og underbygges med fakta og ekspertinterview, kan anvendes som opstart til et undervisningsforløb, hvor hæftet kan bruges til at gå mere i dybden. Hæftet omhandler også de teknologiske muligheder som stamcellekød og kloning, og det indeholder forslag til opgaver som kan bruges i undervisningen.

Materialet, der er udarbejdet i samarbejde med Batavia Media, er målrettet samfundsfag og geografi på de gymnasiale uddannelser, samt en bredere målgruppe indenfor folkeoplysning og voksenuddannelse. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets Tips og Lottopulje, Dansk EnergiNets Energisparepulje og Gaia Trust.

Både hæfte og film kan rekvireres gratis (mod betaling af porto og administration). Bestilling kan ske til Det Økologiske Råd: info@ecocouncil.dk eller tlf.: 33 15 09 77. Materialet kan også downloades fra www.ecocouncil.dk eller www.emu.dk

Yderligere oplysninger:

Sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd, tlf.: 33 18 19 33 eller 28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis