"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Nye vandplaner er et godt skridt på vejen

Det Økologiske Råd er tilfreds med de fremlagte vandplaner

Det er længe siden der har været gode nyheder om dansk vandmiljø. Den tidligere regering s forslag til vandplanerne var på mange områder i åbenlys strid med EU’s vandrammedirektiv, og VK-regeringen lagde op til 12 års udsættelse med at overholde EU-reglerne. Den nye regerings reviderede forslag bygger i høj grad på den tidligere regerings. Men vi har forståelse for, at vandplanerne nu må ud efter mere end 2 års forsinkelse, for at komme i gang og for at undgå en EU dom.

Vi ser med tilfredshed, at indsatsen for at reducere kvælstoftabet til vandmiljøet med 9.000 tons inden 2015 nu kan komme i gang. Og vi glæder os over, at regeringen vil nedsætte belastningen af vandmiljøet med yderligere 10.000 tons kvælstof inden 2021, og at der straks iværksættes en indsats for at få stoppet udledningen af urenset spildevand fra over 35.000 ejendomme i det åbne land inden 2015. Hidtidige undersøgelser peger på, at det er 25.-30.000 t kvælstof, der skal reduceres og ikke kun 19.000 t. Men et tilsagn om at nå op på de 19.000 i 2021 er et klart fremskridt ift. VK-regeringen, som sagde 2027.

Det fremføres fra Landbrug & Fødevarer, at man slet ikke ved, om det vil have effekt i miljøet at gennemføre vandplanerne – begrundet med, at den halvering af kvælstofudledningen, som er gennemført over de sidste 25 år, ikke har ført til, at ålegræsset er kommet ud på større dybder. Men der er andre parametre, der viser, at indsatsen har hjulpet. F.eks. viste Danmarks Naturfredningsforening på en konference d. 29.10., at iltsvindet i de danske farvande ville have været langt større, hvis man ikke havde sænket kvælstofudledningen. Ålegræs er en særlig problemstilling – det ser bl.a. ud til, at det har meget svært ved at genetablere sig, når det først er ødelagt. Men det skal ikke bruges som argument for bare at fortsætte med at forurene.

Christian Ege

Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 28580698


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small