Forhøjet pesticidafgift – et tiltrængt initiativ


Det stigende forbrug viser tydeligt, at de hidtidige tiltag, som har hvilet på frivillighed, ikke har virket, derfor hilser Det Økologiske Råd regeringens nye tiltag velkomment.

Regeringen offentliggør i dag sit forslag til forhøjet pesticidafgift, som samtidig lader afgiften afhænge af midlernes farlighed. Det Økologiske Råd hilser initiativet velkomment. ”Det er tiltrængt. Nu må der bruges virkemidler, som vi ved vil virke. Siden 2002 er det kun gået den gale vej med pesticidforbruget”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd.

Det stigende forbrug viser tydeligt, at de hidtidige tiltag, som har hvilet på frivillighed, ikke har virket. Nu viser en ny undersøgelse, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort, oven i købet, at midlerne også er blevet farligere i de seneste år – idet miljøbelastningen fra sprøjtningen er steget med 30% fra 2007-10.

Også den tidligere regering erkendte, at den var gal og varslede forhøjelse af pesticidafgifterne baseret på deres giftighed. Den gav landbruget skattelettelser for forhånd som kompensation for den kommende afgiftsstigning – men nåede ikke at gennemføre stigningen. Derfor kan det ikke komme bag på landbruget, at afgiften stiger, og at den fremover vil afhænge af midlernes giftighed.

Regeringen har beregnet, at hvis landmændene reagerer fornuftigt på afgiftsforhøjelsen ved at spare mere på pesticiderne og ved at skifte til de mindst skadelige, vil de ikke komme til at betale mere i afgift end hidtil, når man indregner de 150 mio. kr., som de allerede har fået i kompensation for afgiftsstigningen  i form af lavere jordskat.

Der findes en række teknologier og værktøjer, som kan hjælpe landbruget med at sænke forbruget af sprøjtemidler. Det gælder f.eks. brug af GPS, hvor man kan undgå at sprøjte to gange ved kiler og vendinger. Og de såkaldte injektionssprøjter, hvor pesticiderne først bliver blandet med vand under sprøjtningen. Dermed undgås sprøjtevæske rester i tanken efter sprøjtningen, og man kan vælge pesticider til og fra undervejs i forhold til behovet.  Og for rækkeafgrøder findes radrensere og lugerobotter. Værktøjerne til at sænke forbruget er bl.a. varslingssystemer, sædskifte og afgrødesorter, der er resistente over for svampe eller skadedyr.

Undersøgelser viser også, at der er rigtig mange defekte sprøjter i dansk landbrug, og at dette medfører for højt forbrug. Nu har EU heldigvis indført regler om syn af sprøjter, som vil træde i kraft i de kommende år. Der er altså mange virkemidler, som kan sænke forbruget af pesticider. Dermed kan landmændene undgå at få væsentlige udgiftsstigninger og i nogle produktioner endda få lavere udgifter end i dag.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 33181933 / 28580698 og Hans Nielsen 45889455


BaggrundFiguren viser at pesticidforbruget (målt som behandlingshyppighed) er steget støt siden 2002. I samme periode er prisen på pesticider faldet, så motivationen til at spare på dem også har været mindre.
Landbruget har tidligere henvist til, at de er blevet tvunget til at sprøjte mere, fordi klimaforandringerne har ført til nye og mere talrige skadevoldere, men en undersøgelse fra Fødevareøkonomisk Institut har vist, at dette kun kan forklare en lille del af stigningen.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis