Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forhøjet pesticidafgift – et tiltrængt initiativ


Det stigende forbrug viser tydeligt, at de hidtidige tiltag, som har hvilet på frivillighed, ikke har virket, derfor hilser Det Økologiske Råd regeringens nye tiltag velkomment.

Regeringen offentliggør i dag sit forslag til forhøjet pesticidafgift, som samtidig lader afgiften afhænge af midlernes farlighed. Det Økologiske Råd hilser initiativet velkomment. ”Det er tiltrængt. Nu må der bruges virkemidler, som vi ved vil virke. Siden 2002 er det kun gået den gale vej med pesticidforbruget”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd.

Det stigende forbrug viser tydeligt, at de hidtidige tiltag, som har hvilet på frivillighed, ikke har virket. Nu viser en ny undersøgelse, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort, oven i købet, at midlerne også er blevet farligere i de seneste år – idet miljøbelastningen fra sprøjtningen er steget med 30% fra 2007-10.

Også den tidligere regering erkendte, at den var gal og varslede forhøjelse af pesticidafgifterne baseret på deres giftighed. Den gav landbruget skattelettelser for forhånd som kompensation for den kommende afgiftsstigning – men nåede ikke at gennemføre stigningen. Derfor kan det ikke komme bag på landbruget, at afgiften stiger, og at den fremover vil afhænge af midlernes giftighed.

Regeringen har beregnet, at hvis landmændene reagerer fornuftigt på afgiftsforhøjelsen ved at spare mere på pesticiderne og ved at skifte til de mindst skadelige, vil de ikke komme til at betale mere i afgift end hidtil, når man indregner de 150 mio. kr., som de allerede har fået i kompensation for afgiftsstigningen  i form af lavere jordskat.

Der findes en række teknologier og værktøjer, som kan hjælpe landbruget med at sænke forbruget af sprøjtemidler. Det gælder f.eks. brug af GPS, hvor man kan undgå at sprøjte to gange ved kiler og vendinger. Og de såkaldte injektionssprøjter, hvor pesticiderne først bliver blandet med vand under sprøjtningen. Dermed undgås sprøjtevæske rester i tanken efter sprøjtningen, og man kan vælge pesticider til og fra undervejs i forhold til behovet.  Og for rækkeafgrøder findes radrensere og lugerobotter. Værktøjerne til at sænke forbruget er bl.a. varslingssystemer, sædskifte og afgrødesorter, der er resistente over for svampe eller skadedyr.

Undersøgelser viser også, at der er rigtig mange defekte sprøjter i dansk landbrug, og at dette medfører for højt forbrug. Nu har EU heldigvis indført regler om syn af sprøjter, som vil træde i kraft i de kommende år. Der er altså mange virkemidler, som kan sænke forbruget af pesticider. Dermed kan landmændene undgå at få væsentlige udgiftsstigninger og i nogle produktioner endda få lavere udgifter end i dag.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 33181933 / 28580698 og Hans Nielsen 45889455


BaggrundFiguren viser at pesticidforbruget (målt som behandlingshyppighed) er steget støt siden 2002. I samme periode er prisen på pesticider faldet, så motivationen til at spare på dem også har været mindre.
Landbruget har tidligere henvist til, at de er blevet tvunget til at sprøjte mere, fordi klimaforandringerne har ført til nye og mere talrige skadevoldere, men en undersøgelse fra Fødevareøkonomisk Institut har vist, at dette kun kan forklare en lille del af stigningen.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small