Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Planlægning, pleje og mere plads

Skal redde Danmarks biodiversitet, siger eksperter i ny rapport fra Det Grønne Kontaktudvalg, som udkommer i dag.
Det Økologiske Råd har bidraget og er med i Det Grønne Kontaktudvalg.

Biodiversitet skal reddes med planlægning, pleje og mere plads

Biodiversiteten i den danske natur er hårdt presset. Det dokumenterer den ene rapport efter den anden. Der er behov for at definere en række områder i landet, hvor naturen har førsteret og sikres mere plads og bedre pleje, hvis vi skal standse tabet af biologisk mangfoldighed.

Det er budskabet fra 42 forskere i ny rapport, som kommer med en stribe konkrete anbefalinger til landets politikere.

I dag offentliggør de 18 natur- og miljøorganisationer i Det Grønne Kontaktudvalg en veldokumenteret rapport, som peger på en række konkrete beslutninger, som landets politikere bør tage, hvis mangfoldigheden blandt danske dyre- og plantearter skal sikres.

Rapporten ”Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed” er skrevet af 42 uafhængige forskere og dækker alle områder af Danmarks natur – både på land og i vandet. Forskerne peger entydigt på behovet for, at den danske natur planlægges og plejes bedre og får langt mere plads, end den har nu.

-Nøglen til at redde den danske biodiversitet er at udpege en række områder, hvor hensynet til dyr og plantearters trivsel går foran andre interesser. Men det er afgørende, at de områder både ligger i skove, i det åbne land og i havet, hvis vi skal nå det mål, som alle er enige om, nemlig at standse tilbagegangen blandt vores dyre-og plantearter inden 2020, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er formand for Det Grønne Kontaktudvalg og præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

De 42 forskere anbefaler blandt andet landets politikere at:

 • udpege naturzoner på de arealer, som i dag huser sårbar eller truet biodiversitet
 • sikre, at der bliver taget mere hensyn til naturen på arealer, hvor der er
  landbrug, skovbrug, fiskeri eller bebyggelse og infrastrukturanlæg
 • omdanne mere af den offentligt ejede skov til naturskov
  -oprette naturzoner til havs i form af marine reservater
 • forbedre beskyttelsen af den sjældne og sårbare natur i de såkaldte §3 områder, for eksempel ved at vedtage et reelt stop for nedlæggelse og ødelæggelse af små naturområder
 • sætte ind med en aktiv indsats for at omdanne de marginale landbrugsjorde som for eksempel lavbunds-arealer og skrænter til naturområder
 • sætte gang i en langsigtet plan for at få omdannet plantageskov til naturskov
  - reservere store naturområder, for eksempel i form af nationalparker, hvor natur og biodiversitet (i modsætning til i dag) har hovedprioritet for den måde arealerne forvaltes
 • indarbejde naturhensyn i lokalplaner, byggevejledninger og lignende reguleringer
 • sikre samtænkning mellem produktionslove som Landbrugsloven, Skovloven og Fiskeriloven og de danske naturbeskyttelseslove

Politikere skal tage ansvar nu
Forskerne peger på, at manglende planlægning kortlægning og overvågning af naturen udgør et af de største problemer for at kunne forvalte den danske artsrigdom mere effektivt.

-Det er afgørende, at de politikere, vi har i dag, tager ansvar for at vi får viden om, hvor naturarealerne er, så vi kan registrere og beskytte dem, og at sørge for, at områder med særlig værdifuld natur bliver plejet. Det er helt nødvendigt, at vi i dag sikrer, at artsrigdommen kan trives, så biodiversiteten kan sikres for vores børn og børnebørn, og erfaringen viser, at det hjælper, at gøre noget, hvis det gøres rigtigt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Politikerne skal også sikre det økonomiske grundlag til at købe mere plads til naturen, for eksempel en statslig Naturfond, som kan frikøbe arealer til natur, som for eksempel naturzoner, mener rapportens forfattere, som tæller både eksperter indenfor biologi, økonomi, jura og planlægning.

Et fattigt land
Rapporten "Danmarks Natur frem mod 2020 - om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed" indeholder en status over de seneste års danske indsats for at bevare biodiversiteten, og det er ifølge de 42 forskere et dystert billede

"Danmark er et fattig land, hvis man ser på vores indsats de sidste årtier med at tage vare på landets biodiversitet”
(rapportens side 102)

Den danske biodiversitet er i stadig tilbagegang. Som konsekvens er 20-40 % af de danske arter truede. Det er et højt tal. Det står ikke bedre til for det fåtal af arter og naturtyper som EU har defineret et særligt ansvar for ….. Danmark står sig bemærkelsesværdig dårligt i sammenligning med andre europæiske lande.”
(rapportens side 103)

”Den danske indsats for biodiversitet er yderst mangelfuld og meget lidt omkostningseffektiv – fordi den primært har haft andre formål end at beskytte biodiversitet”
(rapportens side 102)

(citater fra rapporten ”Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed”, 15. marts 2012)

Læs og bladr i rapporten her


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small