Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Pesticid-sprøjtningen kan og skal reduceres

Der er mange muligheder for at nedbringe pesticidforbruget – som vokser år for år. Bl.a. kan brug af GPS-teknologier forhindre, at arealer sprøjtes dobbelt. Det Økologiske Råd efterspørger politisk krav til landmændene om at bruge den bedst tilgængelige sprøjte-teknologi.

I Politiken d. 8.11. kunne man læse, at landbrugets pesticidforbrug fortsætter med at stige. Det er et stort problem for miljøet – både vores drikkevand og for det vilde dyre- og planteliv. Bl.a. er vores humlebier truet, og pesticider ser ud til at være en medvirkende årsag. Nina Cedergreen, Københavns Universitet citeres for, at den stigende brug af vinterafgrøder – ”efter pres fra politikerne” - har medvirket til stigende pesticidforbrug. Men det er en misforståelse. Der har ganske vist været krav om ”vintergrønne marker” siden den første vandmiljøplan fra 1987. Men disse kunne være etableret som efterafgrøder, som ville have været mere effektivt til at tilbageholde kvælstof, og de behøvede ikke at have ført til øget pesticidforbrug. Men landbruget valgte i stedet at bruge vintersæd, fordi denne giver højere hektarudbytte end vårsæd. Og så fik vi problemet med øget pesticidforbrug. Siden har vi så fået krav om efterafgrøder på en mindre del af arealet – men dette modarbejdes af landbruget. Hertil kommer, at der er store muligheder for at reducere pesticidforbruget, selv om man bruger vintersæd. Man kan undersøge, om markerne er angrebet og af hvad, inden man blot sprøjter forebyggende. Der er moderne teknologier som brug af GPS, der kan forhindre, at arealer sprøjtes dobbelt, f.eks. når marksprøjten drejer. Og injektion, som sikrer at man kan blande pesticiderne i det rette forhold til hver enkelt mark – frem for at man skal tilbage til gårdspladsen og lave en ny blanding – eller måske undgår det ved at bruge ”lidt ekstra”, så det passer til flere forskellige afgrøder. Vi har efterhånden fået krav om at bruge den bedst tilgængelige teknologi (kaldet BAT) på andre dele af landbrugsproduktionen, nemlig i staldene. Vi skal også have krav om BAT for sprøjtning. Og sidst men ikke mindst skal vi have lagt flere arealer om til økologisk drift. Vi kan jo alle sende en venlig tanke til humlebierne, når vi køber ind! Og opfordre til at de offentlige køkkener gør det samme.

 

Christian Ege, sekretariatsleder,

Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis