Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Appel fra Grønne Organisationer om CAP

landbrug En lang række af Danmarks grønne organisationer er gået sammen om en fælles appel til medlemmerne af Europaparlamentet. Parlamentet skal midt i marts stemme om fremtiden for EU’s landbrugspolitik. Op til en fjerdedel af EU-midlerne til beskyttelse af natur og miljø er på vej til at forsvinde.

Brev til EU Parlamentarikerne fra Det Grønne Kontaktudvalg*:

4. marts 2013

Kære medlem af EU Parlamentet

Den forestående afstemning i Parlamentet den 13. marts om den nye CAP er af helt afgørende betydning, idet aftalen vil sætte rammerne for landbrugets udvikling og for natur- og miljøindsatsen fra 2014 til 2020.

Vi ønsker med dette brev at appellere til, at du bruger din stemme til at sikre en miljømæssig forsvarlig udvikling af landbruget og til at forhindre en katastrofal tilbagegang i medlemsstaternes arbejde for beskyttelse af natur og miljø i de kommende 7 år.

Budget-aftalen fra Ministerrådsmødet den 7-8. februar betyder for Danmark, at landdistriktsmidlerne (Søjle 2), hvor miljøstøtten ligger, reduceres med en fjerdedel i 2020 ift. 2013. Søjle 2 reduceres endda mere end den direkte støtte i Søjle 1. Det er yderst uheldigt, at midlerne til natur og miljø reduceres på et tidspunkt, hvor meget store udfordringer skal løses, for at få reduceret landbrugets negative påvirkning af natur og miljø (implementering af Vand- og Naturplaner, sikring af biodiversitet og landbrugets bidrag til klimaplanen).

Muligheden for at landene kan overføre op til 15 % af den direkte støtte uden national medfinansiering til den miljørelaterede støtte er meget afgørende for Danmark. Den danske regering har hidtil udtrykt ønske om at udnytte denne mulighed. Der er imidlertid også åbnet en mulighed for at flytte penge den anden vej, dvs. at overføre 15 – 25% af Søjle 2-midlerne til Søjle 1. På baggrund af finanskrisen kan man forvente, at en række lande, specielt i den sydlige og østlige del af EU, vil udnytte denne nye mulighed. Herved vil de dels spare midler fra statskassen, som de hidtil har anvendt til medfinansiering af Landdistriktsstøtten, dels lægge flere penge direkte i lommen til betrængte landmænd uden krav om en mere bæredygtig drift.

Den danske landbrugsstøtte reduceres mere end i de fleste andre lande pga. udjævning af støttebeløb mellem landene. Hvis en række af de lande, som dansk landbrug konkurrerer mest med, samtidig flytter midler fra Søjle 2 til Søjle 1, vil dansk landbrug føle sig truet på deres konkurrenceevne – og der er fare for, at Danmark reelt vil droppe overflytningen.

Der har været talt meget om Greening af Søjle 1 – indførelse af generelle miljøkrav som betingelse for udbetaling af 30% af den direkte støtte. De foreslåede ændringer fra EU- Parlamentets landbrugsudvalg, COMAGRI vil betyde, at rigtig mange landmænd vil kunne undgå at gøre noget som helst. Fra dansk side er vi først og fremmest bekymrede over de ændringsforslag der ligger vedr. de økologiske fokusområder (EFA). Kravet om økologiske fokusområder kunne være en væsentlig løftestang for skabelsen af landskaber, der tilgodeser biodiversiteten. Samtidig er der indført en fleksibilitet, som betyder, at medlemsstaterne selv må fastlægge greeningkomponenter. Hermed er der udsigt til, at greeningen af den direkte støtte bliver stort set virkningsløs.

De grønne organisationer i Danmark vil naturligvis arbejde for, at Danmark udnytter muligheden for overførsel af flere midler til miljørelateret støtte, og at vi bedst muligt udnytter de europæiske rammer for landbrugspolitikken til at opfylde EUs miljøkrav og til at effektuere de planer, der udarbejdes af Natur og Landbrugskommissionen samt i den kommende klimaplan.

Men LIGE NU er det på den europæiske scene slaget skal slås. Vi håber, du op til afstemningen i Parlamentet vil støtte en bæredygtig udvikling af landbruget i Europa og Danmark ved at stemme for ændringsforslag, som:

  • Sikrer at muligheden for frivillig overførsel af midler fra Søjle 1 til Søjle 2 realiseres,
  • Forhindrer omvendt modulation, da dette svækker miljø og natur, hvor det gennemføres, og samtidig modvirker frivillig overførsel af ekstra midler til miljøet i andre lande, f.eks. Danmark,
  • Fastholder at der som forudsætning for udbetaling af direkte støtte, stilles greening krav, der har en reel effekt og omfatter de allerfleste landmænd.

Med venlig hilsen

Ella Maria Bisschop-Larsen
Formand for Det Grønne Kontaktudvalg

 

*DET GRØNNE KONTAKTUDVALG repræsenterer: Biologforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening - BirdLife Denmark, Dansk Pattedyrforening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Entomologisk Forening , Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Geografforbundet, Greenpeace-Danmark, Natur og Ungdom, Verdens Skove (Nepenthes), WWF Verdensnaturfonden, Jydsk Naturhistorisk Forening, Det Økologiske Råd, Dansk Geologisk Forening, Fri- luftsrådet, Oceana, Danmarks Sportsfiskerforbund


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small