Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Lovende kompromisforslag – men med mangler

pesticidespredning Natur- og Landbrugskommissionens rapport er dygtigt kompromis-håndværk. Den har gode visioner, men rummer desværre kun få konkrete forslag til, hvordan de skal blive virkelige.

Pressemeddelelse:

18. april 2013

Natur- og landbrugskommissionens rapport:

Lovende kompromisforslag - men med mangler

Natur- og landbrugskommissionen balancerer dygtigt mellem miljøinteresser og erhvervsøkonomiske hensyn, men de få konkrete bud på, hvordan visionerne skal bliver virkelige, er ikke vidtgående nok til at løse miljøproblemerne, mener Det Økologiske Råd.

”Rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen angiver konturerne af et godt kompromis mellem miljø- og erhvervsinteresserne, men vi savner konkretiseringer af, hvordan det skal gennemføres,” siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, Christian Ege.

Rapporten som blev offentliggjort den 18. april, er godt håndværk, mener han. Kommissionen forudsætter bl.a., at EU's mål for vandmiljøets tilstand bliver opfyldt, men viser ikke konkret, hvordan det skal ske. Det Økologiske Råd konstaterer med glæde, at kommissionen tilkendegiver, at den eksisterende regulering ikke må afvikles, før ny regulering er klar til at blive indført.

”Vi er glade for at kommissionen tager udgangspunkt i, at Danmark skal opfylde EU's vandrammedirektiv. Men vi undrer os over, at rapporten kun har ét regneeksempel, og dette opererer med en samlet kvælstofreduktion på kun 9.000 t. Det vil nemlig kræve en tre gange så stor reduktion at opfylde EU ́s krav, siger Christian Ege.

Blandt kommissionens anbefalinger vil Det Økologiske Råd især fremhæve:

  • Der skal udføres en kortlægning af landbrugsjordens sårbarhed og evne til at tilbageholde kvælstof og fosfor.
  • Når dette er sket skal normerne for tildeling af kvælstof og fosfor varieres, så man på robuste jorde må tildele mere og på sårbare jorde tildele mindre.
  • De mest sårbare jorde skal tages ud af drift eller overgå til ekstensiv drift.
  • Denne varierede regulering skal finansieres af erhvervet selv, idet de brug, som får økonomisk fordel af øget gødningstilførsel, skal bidrage til de, der omvendt får tab på at måtte tilføre mindre. Dette kan ske enten via en gødningsafgift eller ved at flytte EU-støttemidler fra direkte støtte til miljøstøtte.
  • Økologisk dyrkning skal fremmes yderligere, og der skal bl.a. satses på særligt ekstensive økologiske dyrkningsformer, som kan være et alternativ til udtagning
  • Der skal inden for maksimalt 5 år stilles krav om anvendelse af ”intelligent sprøjteudstyr”, dvs. at man nøjes med at sprøjte de afgrøder, som er angrebet.

Der mangler dog en del konkretisering af disse anbefalinger og fyldestgørende beregninger af, f.eks. hvor meget jord, der skal tages ud, og hvor meget kvælstoftildelingen skal henholdsvis hæves og sænkes. Rapportens beregninger giver ikke et troværdigt bud på, hvordan kravene i EU's vandrammedirektiv kan opfyldes, ligesom man lander på en meget begrænset reduktion af landbrugets udledning af drivhusgasser. (200.000 t CO2)

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33, mobil 28 58 06 98

 

natur landbrug forside

Link til kommissionens rapport her >>


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small