Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Ingen fremskridt for miljøet i EU-reform

kornmark Det Økologisk Råd sætter sin lid til, at den danske regering vil benytte sig af landbrugsreformens muligheder for at flytte penge til gavn for natur og miljø.

Pressemeddelelse:

26. juni 2013

Ingen fremskridt for miljøet i EU-reform

Det Økologisk Råd sætter sin lid til, at den danske regering vil benytte sig af landbrugsreformens muligheder for at flytte penge til gavn for natur og miljø.

Det Økologiske Råd efterlyser større vilje til at løse de store økonomiske og miljømæssige problemer, EU’s landbrug befinder sig i. Reformen af EU’s landbrugspolitik, som vedtages i dag, er kun et forsigtigt skridt i den rigtige retning.

Den milliard-store landbrugsstøtte vil stadig sluge en stor del af EU-budgettet, og selv om der nu åbnes op for at stille enkelte krav til natur og miljø for at få del i støtten, er det langt fra tilstrækkeligt, mener Det Økologiske Råd.

- Vi var stillet i udsigt, at landmændene skulle opfylde skrappere miljøkrav for at få del i støtten. I Danmark får de nye krav reelt meget lidt virkning, siger Leif Bach Jørgensen, landbrugsfaglig medarbejder i Det Økologiske Råd. Heller ikke i andre EU-lande vil det have stor effekt, bl.a. fordi alle mindre landbrug vil være undtaget fra kravene.

Reformen giver mulighed for at flytte 15 % af støtten over på de såkaldte landdistriktsmidler, hvor miljøstøtten også ligger. Ifølge Leif Bach Jørgensen er dette et nødvendigt fremskridt. Det giver mulighed for at lave et solidarisk system, hvor landmænd, som sidder på de gode og robuste jorder, kommer til at betale til de landmænd, som må ændre væsentligt i deres produktion på de mere sårbare jorder for at skåne natur og miljø. Et system som også blev anbefalet af Natur og Landbrugskommissionen.

- Det håber vi, den danske regeringen som lovet vil benytte sig af. Men reformen åbner samtidig op for, at de lande, der ønsker det, kan kanalisere støtten i den modsatte retning. Det vil efter alt at dømme betyde, at miljøet i mange økonomisk trængte EU-lande kommer til at betale for den økonomiske krise, lyder vurderingen fra Leif Bach Jørgensen. Mens der åbnes op for, at progressive regeringer som den danske kan udnytte reformen til at øge bæredygtigheden i landbrugssektoren.

- Hvis der er medlemslande, som indskrænker miljøstøtten og øger hektarstøtten, vil vi se et øget pres også fra danske landmænd, som vil modsætte sig øget miljøstøtte i Danmark, siger han.

Det Økologiske Råd opfordrer regeringen til ikke at ryste på hånden, men at arbejde målrettet for at Danmark skal opfylde kravene i EU's vandrammedirektiv om vandløb og kystnære farvande af god økologisk kvalitet. Natur- og Landbrugskommissionens betænkning, som kom i april, viste en del af vejen til at nå dertil. Og det vil ikke være muligt at finansiere denne indsats uden at Danmark udnytter mulighederne for at overflytte fra hektarstøtte til miljøstøtte.

Yderligere oplysninger: Leif Bach Jørgensen 33 18 19 35 / 61 36 50 46 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small