Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forhandlinger om EU's landbrugspolitik afsluttet – til den gale side

eu-parlament-flags Kompromis om EU's landbrugspolitik indgået. Åbner for at overflytte op til 25% af landdistrikts- og miljøstøtten til direkte hektarstøtte - til skade for natur og miljø. Årtiets vigtigste beslutning for natur og miljø i Danmark skal træffes inden for de kommende måneder.

Pressemeddelelse:

København, 25. september 2013

Forhandlinger om EU's landbrugspolitik afsluttet – til den gale side

Efter flere års forhandlinger er aftalen om EU’s landbrugspolitik, CAP, afsluttet natten til onsdag. Resultatet kan blive en alvorlig tilbagegang for EU’s natur og miljø, idet aftalen indebærer, at medlemslande får mulighed for at flytte op til 25% fra deres miljøstøtte over til  den direkte landbrugsstøtte – såkaldt omvendt modulation. Det er en mulighed som mange finansielt trængte lande sandsynligvis vil udnytte, så de på samme tid sparer penge i statskassen og hjælper landets landbrugserhverv, som også er ramt af krisen.

Parlamentet havde ellers til det sidste stået fast på, at de ville beskytte den resterende del af Landdistriktsmidlerne og miljøstøtten mod udtynding – men ved nattens aftale løb de fra dette løfte.

Inden sommer blev hovedtrækkene til budgettet for 2014-2020 fastlagt. Beslutningen indebar en mindre reduktion i den samlede landbrugsstøtte og en kraftigere beskæring af landdistriktsmidlerne – hvilket altså nu kan forstærkes med op til 25 %.

”De 25% overflytning kan vise sig som en katastrofal tilbagegang for natur- og miljøbeskyttelsen i Syd- og Østeuropa, i bjergegne og værdifulde halvkulturarealer i regionen”, udtaler Leif Bach Jørgensen, landbrugsmedarbejder i Det økologiske Råd.

For Danmark indebar sommerens budget en beskæring af den direkte landbrugsstøtte på 20 % i 2020 og en beskæring af landdistriktsmidlerne på 25 %. Samtidig står Danmark over for store udfordringer i forhold til at stoppe tilbagegangen i naturen og stoppe landbrugets bidrag til ødelæggelserne af miljø og klima. Dette blev netop klarlagt i Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra april. Denne slår fast, at den eneste mulighed for at finansiere denne gigantiske opgave ligger i en solidarisk fordeling af landbrugsstøtten, hvor landmænd på robuste jorder bidrager til løsningen på de udsatte jorder.

For at dette kan lade sig gøre, skal den danske regering beslutte at flytte penge fra den direkte støtte til Landdistriktspuljen og miljøstøtten. Denne beslutning skal tages inden nytår for at gælde fra 2014 eller inden 1. august 2014 for at gælde fra 2015. Beslutningen vil være bindende for hele perioden frem til 2020. Beslutningen skal samtidig tages på et tidspunkt, hvor der er fare for, at andre lande flytter penge den modsatte vej, hvilket kan gøre det til en yderst vanskelig politisk beslutning. 

”Denne beslutning er nok årtiets vigtigste beslutning for den danske natur og miljø – uden overflytning af EU-penge til miljøstøtte står Danmark reelt uden mulighed for at opfylde Vandrammedirektivet, stoppe tabet af biodiversitet eller standse landbrugets negative påvirkning af klimaet.”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

”Det er derfor presserende, at regeringen får omsat de gode intentioner i Natur- og Landbrugskommissionens rapport og i Regeringens Klimaplan til konkrete planer og handling”, udtaler Leif Bach Jørgensen, landbrugsmedarbejder i Det økologiske Råd..

”Natur og miljø bliver finanskrisens helt store tabere i EU, og også i Danmark, hvis regeringen ikke formår at træffe beslutning om at overføre penge til natur og miljø”, konkluderer Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Yderligere oplysninger:
Christian Ege 33 18 19 30 – mobil 28 58 06 98                                       
Leif Bach Jørgensen 33 18 19 35 – mobil 61 36 50 46

Download pressemeddelelsen her:

download 120px


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small