Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Randzoner er et godt virkemiddel

Landbrug 1 Det Økologiske Råd tager afstand fra regeringen og de borgerliges aftale om at halvere randzonerne.

Pressemeddelelse:

Randzoner er et godt virkemiddel

En rigtig dårlig idé at halvere mængden af randzoner, mener Det Økologiske Råd.

Det er en rigtig dårlig idé at halvere arealet med randzoner fra 50.000 til 25.000, som regeringen i øjeblikket forhandler med de borgerlige partier.

Det mener Det Økologiske Råd, som peger på, at randzonerne er et effektivt virkemiddel, der kan mindske udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til vandmiljøet. Randzonerne er også med til at beskytte biodiversiteten – det vilde dyre- og planteliv. Og endelig vil de reducere udslip af klimagasser, fordi man dermed tager nogle af de mest kulstofholdige jorde ud af dyrkning.

”Det vil være rigtig ærgerligt, hvis man reducerer randzonerne. De er et kinderæg, som beskytter vandmiljøet mod både kvælstof, fosfor og pesticider. Og som en ekstra bonus hjælper de til at opretholde et alsidigt dyre- og planteliv”, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Randzonerne blev i 2009 besluttet som led i den borgerlige regerings Grøn Vækst udspil. Det var en delvis kompensation for de naturværdier, som gik tabt, da man pløjede 121.000 ha brakarealer op i 2008-2009. Men VK-regeringen nølede med at omsætte beslutningen til handling.

Randzonerne var i spil allerede fra 2003 som led i Vandmiljøplan 3 – men her som en frivillig ordning. Dette kunne været blevet en succes, hvis landmændene var gået positivt ind i udpegningen af randzonerne i form af de mest sårbare jorder. De nuværende randzoner udlægges generelt 10 m på hver side af vandløb og søer – og vel at mærke med fuld kompensation til de landmænd, som går ind i ordningen.

”Landmændene kritiserer, at randzonerne er generelle. Men politikerne har netop valgt dette, fordi landmændene ikke selv ville bidrage positivt til en intelligent løsning. Og nu nærmer vi os deadline, hvor Danmark skal leve op til EU's vandmiljøkrav”, pointerer Christian Ege.

Randzonerne et vigtigt tiltag, som bør gennemføres her og nu. Det Økologiske Råd foreslår, at man hen ad vejen får mulighed for at fritage bestemte vandløb fra kravet, hvis det kan påvises, at det ikke har væsentlig effekt ved netop disse vandløb. Landbruget ønsker målrettet regulering og henviser til Natur- & Landbrugskommissionens rapport, som netop foreslår dette. Men randzoner er i nogen grad et målrettet virkemiddel, idet jord netop tages ud af dyrkning langs vandløb og ikke bare generelt.

”Man kan så senere gøre randzonerne endnu mere målrettede. Men vi kan ikke bare udskyde enhver handling, indtil vi har den ideelle løsning. Alt tyder på, at det vil tage lang tid at lave den kortlægning af jorden, som er nødvendig for de langsigtede intelligente løsninger”, slutter Christian Ege.

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, sekretariatsleder, 28580698/33181933, og landbrugsfaglig medarbejder Leif Bach Jørgensen, 61365046, i Det Økologiske Råd 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small