Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Kritisabelt at halvere landdistriksstøtten

Det Økologiske Råd glæder sig i et høringssvar til NaturErhvervsstyrelsens over, at knap 80 pct. af midlerne til det danske landdistriktsprogram ifølge det nye udkast til landdistriktspolitik skal gå til fremme af natur og miljø. Det er glædeligt, at der er overordnet set skal stilles krav om en mere målrettet miljø- og naturindsats, og Landdistriktsprogrammet vil som helhed bidrage til at gøre dansk landbrug mere bæredygtigt. Til gengæld er det stærkt kritisabelt, at den samlede støtte til landdistriktspolitikken falder med 45 pct. og at det danske bidrag, som udgør medfinansieringen til EU-støtten, falder fra 43 pct. i 2007 til 28 pct. frem mod 2020.

Læs høringssvaret >>


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small