Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

EU’s landbrugsstøtte skal hjælpe dansk økologi

Vandløb 160px Det Økologiske Råd hilser Fødevareministerens økologi-udspil velkomment. Men der er er brug for en langt større indsats end de 20 millioner ministeren har afsat, for at nå målet om en fordobling af økologi-arealet inden 2020.

Helt aktuelt skal regeringen i disse dage beslutte, hvordan den danske landbrugsstøtte fra EU skal anvendes i de kommende år.  Det ventes, at regeringen på et møde i økonomiudvalget torsdag d. 19. juni vil afgøre hvordan de mange milliarder i EU's landbrugsstøtte skal udmøntes frem mod 2020.

EU-reglerne gør det muligt via den såkaldte fleksibilitet at Danmark kan overføre op til 15 % af den direkte landbrugsstøtte – op imod én mia. kr. årligt – til landdistriktsprogrammet, hvis midler bl.a. virker som en støtte for økologisk landbrug.

Det Økologiske Råd er ikke i tvivl:

”Der er brug for at øremærke landbrugsstøtten til natur og miljø, herunder til en omstilling til økologisk produktion. Både for at nå målet om en fordobling af det økologiske areal og for at Danmark effektivt kan løse vores internationale forpligtigelser på natur- og miljøområdet frem til 2020,” siger Bo Normander, formand for Det Økologiske Råd.

Økologien har allerede en fremtrædende plads i det danske landdistriktsprogram. Støtte til omlægning, økologisk investeringsstøtte, omstilling af køkkener samt ekstensiv produktion på landbrugsjord udgør tilsammen en femtedel af det samlede landdistriktsprogram.

Mulighederne for at lade økologien trække miljø- og naturindsatsen er helt afgørende:

”Økologien kan blive et effektivt virkemiddel til at nå Vandrammedirektivets mål om rent drikkevand og rent vand i søer, fjorde og havområder, stop for tab af biodiversitet i 2020 samt en reduceret klimabelastning fra landbruget. F.eks. er økologisk ekstensiv drift et effektivt middel i de kommende vandplaner, som alternativ til at tage landbrugsjord ud af drift,” udtaler Leif Bach Jørgensen, landbrugsfaglig medarbejder ved Det Økologiske Råd.

Det vil ikke koste den danske stat penge at styrke landdistriktsprogrammet. Tværtimod vil staten spare ca. 210 mio. kr. om året i medfinansiering ved at overføre 15% af støtten til landdistriktsprogrammet. Der er nemlig ikke krav om national medfinansiering for overførsel af midler fra den direkte støtte til landdistriktsstøtten.

Det ligger lige til højrebenet for regeringen at overføre op til 15 % af den direkte støtte til land-distriktsmidlerne – svarende til ca. 975 mio. kr. ud af en samlet årlig støtte på 6,5 mia. kr. Det er en god forretning for samfundet, og det anbefales også af Natur- og Landbrugskommissionen.

”Uden brug af fleksibilitet på op til 15% vil regeringen få mere end svært ved at finde midler til at nå en fordobling af det økologiske areal,” slutter Bo Normander.

Yderligere information:
Bo Normander, formand: 2087 1933,
Leif Bach Jørgensen, landbrugsfaglig medarbejder: 3318 1935


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis