Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

For få midler til miljøet fra EU’s landbrugsstøtte

Regeringen har besluttet, at Danmark skal overføre 5-7 procent af EU’s landbrugsstøtte til miljøstøtte. Det er helt utilstrækkeligt, mener Det Økologiske Råd. Derved bliver det uhyre svært for Danmark at løse vores internationale forpligtigelser på natur- og miljøområdet frem til 2020.

København, 31. juli 2014

Pressemeddelelse:

Regeringen svigter miljøet ved beslutning om landbrugsstøtte

Regeringen har besluttet, at Danmark skal overføre 5-7 procent af EU’s landbrugsstøtte til landdistriktsmidlerne. Det er helt utilstrækkeligt, mener Det Økologiske Råd. Det lå ellers lige til højrebenet for regeringen at styrke indsatsen på natur- og miljøområdet.

EU-reglerne gør det muligt via den såkaldte fleksibilitet at Danmark kan overføre op til 15 % af den direkte landbrugsstøtte – op imod én mia. kr. årligt – til landdistriktsprogrammet, hvis midler overvejende er tiltænkt som natur- og miljøstøtte til landmændene.

Desværre har regeringen valgt kun at overføre 5-7 procent til landdistriktsmidlerne – i gennemsnit 430 mio kr. årligt. Til sammenligning har en vigtig konkurrent for erhvervet, England valgt at overføre 10,8 %.
Det er skuffende, at regeringen vælger at øremærke en så beskeden del af landbrugsstøtten til natur og miljø. Derved bliver det uhyre svært for Danmark at løse vores internationale forpligtigelser på natur- og miljøområdet frem til 2020,” siger Bo Normander, formand for Det Økologiske Råd.

Det ville ikke have kostet den danske stat penge at styrke landdistriktsprogrammet yderligere. For landbruget udgør overførslen af penge en solidarisk ordning, hvor de landmænd, der kommer til at tjene mere pga. lempeligere krav på robuste jorder, kommer til at dække tabet for de landmænd i mere sårbare områder, som må holde for i forbindelse med en målrettet regulering. Pengene bliver altså i erhvervet.

Ved at øge støtten til landdistriktsprogrammet kunne man have skabt mange nye arbejdspladser – til naturpleje, nye ekstensive landbrugsformer, produktion af biomasse og bioenergi, undervisning og naturformidling, turisme, samt andre nye forretningsområder. Det ville samlet set være til gavn for dansk erhvervsliv og udviklingen i landdistrikterne, hvis regeringen havde valgt at prioritere landdistriktsmidlerne noget højere.

”Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Verden. Tabet af næringsstoffer påvirker sårbare vandområder i de indre farvande og Østersøen. Derfor står Danmark over for en større opgave end vores nabolande med hensyn til opfyldelse af Vandrammedirektivet og genopretning af værdifuld natur. Og derfor skal danske landmænd gøre mere end deres kolleger i andre lande. Det er ikke overimplementering, men simpel logik,” udtaler Leif Bach Jørgensen, landbrugsfaglig medarbejder ved Det Økologiske Råd.

I 2017 er der igen en mulighed for, at regeringen kan beslutte at øge overførslen til landdistriktsmidlerne. Det er derfor vigtigt nu at arbejde for, at Regeringen allerede ved fastlæggelse af den nye generation af vandplaner med virkning fra 2016 indregner øgede midler fra 2018, således at Danmark fra 2018 får tilstrækkelige midler til at løse udfordringerne på natur- og miljøområdet.

”Man må undre sig over, at regeringen ikke følger de klare råd fra Natur og Landbrugskommissionen, som regeringen selv har nedsat, om at gøre brug af de fulde muligheder for overførsel af penge. Kommissionens beregninger viser, at Regeringens beslutning kun rækker til at fastholde den nuværende indsats – ikke til opfyldelse af klimaplan, biodiversitetsmål og målsætninger om rent vand,” udtaler Bo Normander videre.

Yderligere information: Bo Normander, formand: 2087 1933
Leif Bach Jørgensen, landbrugsfaglig medarbejder: 3318 1935/6136 5046

Baggrundsoplysninger: Se notat ”Danmark har brug for fuld fleksibilitet” her >>.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small