Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Landbrugets ammoniakforurening skal reduceres

grise 160px Ammoniakforureningen fra landbrugets svine- og kvægbesætninger er et af landets største og dyreste miljøproblemer. Det Økologiske Råd foreslår, at der indføres en gebyrfinansieret støtte, der motiverer landbruget til at anvende moderne teknologi, og som kan halvere forureningen uden mærkbar forringelse af erhvervets økonomi. 

Ammoniakforureningen fra landbrugets svine- og kvægbesætninger er et af landets største og dyreste miljøproblemer – både for naturen og os mennesker. Med velkendt teknologi kan forureningen halveres uden mærkbar forringelse af erhvervets økonomi. Forureningen skal reduceres inden 2020 for at opfylde de danske forpligtelser for ammoniakreduktion i FN’s Göteborg-protokol og EU's nye NEC-direktiv. Derfor foreslår Det Økologiske Råd, at der indføres en gebyrfinansieret støtte, der motiverer landbruget til at anvende moderne miljøteknologi til gavn for mennesker og natur.

Det bedste ville være at begrænse antallet og størrelsen af dyrebesætninger ved følsomme natur- og vandområder kombineret med et generelt teknologikrav til alle dyrebesætninger. Men hvis det ikke er politisk gangbart, kan forureningen reduceres via støtte til miljøteknologi – finansieret via et gebyr på ammoniakudledning. Derved motiveres erhvervet til at investere i miljøteknologi for at reducere den natur- og helbredsskadelige ammoniakforurening fra svine- og kvægbesætninger.

Ifølge Miljøstyrelsens Teknologiblade eksisterer mange teknologier, der kan nedbringe landbrugets ammoniakforurening markant. F.eks. gylleforsuring, der sænker ammoniakforureningen med 65-70 % fra svin og ca. 50 % fra kvæg. Samtidig opnås en markant reduktion af metan, der er en meget potent drivhusgas. Teknologien handler om at sænke pH i gyllen, så ammoniakken bliver i gyllen som gødning i stedet for at fordampe og skade mennesker og natur.

Gebyret kan f.eks. sættes til 20 kr pr. kg ammoniakudledning fra 2017 stigende med 3 kr årligt til 50 kr pr. kg ammoniak i 2027. Fritgående dyr og mindre besætninger bør dog fritages.

Landmændenes omkostninger øges få procent ved ammoniakfjernelse. Prisstigningen bliver under 5 øre for en liter mælk og under 25 øre for en flæskesteg. En helt ubetydelig ekstraomkostning, som landmændene direkte viderefakturerer til forbrugerne så erhvervet ikke påføres ekstraomkostninger.” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

I større dyrebesætninger koster det under 20 kr for at fjerne et kg ammoniak ifølge Miljøstyrelsens Teknologiblade. Til sammenligning er helbredsskaderne af et kg ammoniak over 150 kr ifølge Det nationale center for Energi og Miljø ved Århus Universitet. Til helbredsskaderne skal lægges skader på naturen. Samfundet kan altså tjene over 150 kr for hver gang der investeres 20 kr i ammoniak-reduktioner og samtidig skåne naturens følsomme økosystemer. Ifølge nye danske opgørelse over luftforureningens helbredsskader forårsager landbrugets ammoniak-forurening helbredsskader for et par mia. kr årligt i Danmark og over 10 mia. kr i Europa (forureningen spredes i hele Europa).

Alligevel investerer landbruget kun i begrænset omfang i teknologier, der nedbringer forureningen, fordi der i dag kun stilles krav ved udvidelse af de eksisterende dyrebesætninger. Dette kan ændres med gebyret, hvorved der også skabes grønne arbejdspladser i landbruget og mere miljøteknologi:

”Ved at indføre støtte til miljøteknologi finansieret af et gebyr på ammoniakudledning opnås en dobbelteffekt, der gør det billigere at opføre sig mere miljørigtigt” siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

Landbruget er ansvarlig for over 95 % af den danske ammoniak-forurening – en forurening som Danmark skal reducere væsentligt i 2020 ifølge FN’s Göteborg-protokol og EU's nye NEC-direktiv.

Yderligere oplysninger:

Seniorrådgiver (civilingeniør, Ph.D., HD(A)) Kåre Press-Kristensen, tlf. 22 81 10 27


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small