Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Fremtiden er grøn

Læg ikke stemmer i regeringens sorte julegave til natur og miljø. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Verdensnaturfonden WWF, Danmarks Sportsfiskerforbund og Det Økologiske Råd er gået sammen om et opråb, der skal få Folketingets partier til at sige nej til regeringens sorte julepakke og ja til en grøn fremtid. 

Pressemeddelelse

Læg ikke stemmer i regeringens sorte julegave til natur og miljø. Hjælp os i stedet med at passe bedre på de fælles naturværdier, der nu er sat i spil. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Verdensnaturfonden WWF, Danmarks Sportsfiskerforbund og Det Økologiske Råd er gået sammen om et opråb, der skal få Folketingets partier til at sige nej til regeringens sorte julepakke og ja til en grøn fremtid.

Ikke en frø, ikke en fugl og ikke en fisk vil slippe, hvis regeringens nye omfattende vækstpakke gennemføres, mens de åbne landskaber og de frie kyster vil ændre markant udseende. De flere end 100 punkter i pakken er et enormt udsalg af de fælles værdier og giver køb på fælles indsatser, hvilket vil koste Danmarks natur, miljø og landskaber dyrt. Det vurderer en række af Danmarks store grønne organisationer, der indtrængende opfordrer til, at Folketingets partier ikke køber regeringens sorte julepakke.

Et forslag lyder på, at der igen skal kunne bruges sprøjtegifte og gødning i beskyttet natur:

- Fire ud af fem viber er allerede forsvundet fra Danmark. Og nu vil regeringen gøre det endnu værre ved at tillade gødning og gift på de danske enge.Det vil være ødelæggende for engfugle, blomster, insekter og anden biodiversitet, der er knyttet til de grønne enge. Det må stoppes, siger Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Et andet forslag går på, at der kan bruges mere gylle og gødning på markerne:

- Landbruget spiller en stadig mindre rolle i den danske økonomi. Bundløs gæld truer hele erhvervet. Den forsvinder ikke af, at de må bruge mere sprøjtegift og sprede gylle ned til søer og vandløb, der så ender som iltsvind og fiskedød ude i vores fjorde. Det må stoppes, siger Gitte Seeberg, generalsekretær i Verdensnaturfonden WWF.

Et tredje forslag går på at åbne op for byggerier ved kysterne og i det åbne land:

- Vi taler på befolkningens vegne, når vi siger nej til byggeri helt ned til stranden. Det frarøver os alle vores frie kystlandskaber og kystnatur. I stedet for at bygge nyt, bør man udvikle de kystbyer, der rundt omkring i landet trænger til en kærlig hånd – eller renovere det, der i forvejen ligger ved vandet. Et ishus kan udvikle sig til en restaurant og videre til et hotel. Og en tilladelse til at landbruget skal kunne bygge, uden at kommunen eller naboen bliver hørt, det kan blive Danmarkshistoriens største byggetilladelse, der udstedes. Det må stoppes, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Heller ikke forslaget om at fjerne beskyttelsen af tusindvis af kilometer vandløb for at lade landbruget bruge dem til afløbsrør, vækker glæde:

- Nu har danske lystfiskere i 30 år knoklet i titusindvis af timer i deres fritid og betalt store millionbeløb via Lystfiskertegnet for at forbedre naturtilstanden og livsgrundlaget for vilde fiskebestande i de danske vandløb. Det er regeringen i gang med at hælde ud med drænvandet, og mange af levestederne for vores ørreder og andre fisk vil forsvinde. Det samme vil ske for mange af vandløbenes smådyr og planter. Det må stoppes, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Planen vil lempe reguleringen af gødning nu, mens kompensationen herfor først vil virke langt senere. Det går ud over natur og miljø.

-Når beskyttelsen ophæves, og gødningsmængden øges allerede fra foråret, vil det mærkes med det samme i søer og fjorde. Forsøgsprojekter, langtidsplaner og hensigtserklæringer hjælper ikke, når regnen sætter ind næste efterår. Regeringen ruller årtiers miljøindsats tilbage. Det må stoppes, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

De grønne organisationer opfordrer således indtrængende til, at Folketingets partier udenom regeringen stopper op og tænker sig om.

- Regeringens vækstudspil er helt sort, fordi vækst skabt på bekostning af natur og miljø hører fortiden til. Fremtiden er grøn, og vi skal naturligvis sikre vores naturværdier til de næste generationer frem for at sælge ud. Alt andet vil være helt sort, siger de fem Organisationer samstemmende.

Læs hele vækstudspillet her


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small