Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Landbrugspakken er i strid med EU's miljøregler

Landbrugspakken vil skade vandmiljøet og vil bryde med flere af EU's miljødirektiver. Det vurderer flere organisationer, der nu har sendt et brev til EU.

Pressemeddelelse:

15. februar 2016

 

Landbrugspakken er i strid med EU's miljøregler

Landbrugspakken vil skade vandmiljøet og vil bryde med flere af EU's miljødirektiver. Det vurderer flere organisationer, der nu har sendt et brev til EU.

Når Regeringen arbejder på højtryk for, at landmændene skal kunne bruge mere gødning på markerne allerede fra foråret, så er de samtidig på kollisionskurs med flere af EU's miljødirektiver. Det vurderer flere store danske organisationer, som nu har sendt et fælles brev til EU-Kommissionen, hvor man udtrykker sin bekymring for, at Danmark er ved at komme på kant med EU's miljøregler.

Bag brevet står Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd, Forbrugerrådet Tænk og Danmarks Naturfredningsforening. De er alle en del af det nye målopfyldelsesråd, der arbejder sammen for at sikre, at Danmark lever op til de internationale forpligtelser alle EU-medlemslandene har til at bekæmpe forurening og sikre et rent vandmiljø.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening Susanne Herfelt understreger, at mere gødning, fjernelse af randzoner og flere andre tiltag, er en så stor trussel mod det danske vandmiljø og natur, at man i målopfyldelsesrådet har fundet det nødvendigt at kontakte EU Kommissionen.

"Det er et angreb på den danske natur og miljø, som vi ikke kan sidde overhørig. Mere gødning og dermed mere sprøjtegift og mindre natur - i form af fjernelse af fx randzoner langs vandløb – er skadeligt for vandmiljøet, fisk og planter. Vi vurderer, at regeringens planer klart strider imod EU's regler for miljøbeskyttelse på flere områder", siger Susanne Herfelt.

Gambler med naturen
Det er særligt det såkaldte Nitratdirektiv og Vandrammedirektiv, som regeringens landbrugspakke er på kant med. Nitratdirektivet skal beskytte grundvandet og det øvrige vandmiljø mod nitrat fra landbruget.

Danmark er særligt udsat, fordi det meste af vores drikkevand kommer fra grundvandet og mange af de danske fjorde er sårbare vandmiljøer. Landbrugspakken lægger op til, at landbruget kan øge mængderne af kvælstofgødning på de danske marker. Det vil automatisk øge udvaskningen, og det er i strid med EU – direktivet, vurderer de grønne organisationer.

Vandplaner på is
Regeringen har samtidig skudt de såkaldte vandplaner til hjørne. Vandplanerne skal sikre, at Danmark opfylder vandrammedirektivet, hvor medlemsstaterne i EU har forpligtet sig til at sikre en god økologisk tilstand i vandmiljøet.

De lovpligtige randzoner, som beskyttede vandløb og åer, er blevet fjernet den 23. januar, og de var ellers meldt ind som en indsats i den første generation af vandplaner, som stadig er gældende. Samtidig har regeringen kasseret udkastet til den næste generations af vandplaner, som skulle være vedtaget før Nytår.

Randzonerne er samtidig af Danmark meldt ind som en del af opfyldelsen af EU's direktiv for bæredygtig pesticidanvendelse, fordi de beskyttede vandløbene mod sprøjtegift. Da randzonerne ikke længere er lovpligtige, så kompromitterer det Danmarks opfyldelse af direktivet.

Desuden vil en øget forurening af vandmiljøet kunne udgøre en trussel mod arter omfattet af EU's habitatdirektiv.

pdf Du kan læse brevet til EU-Kommissionen her (162 KB)

Kontakt

Danmarks Naturfredningsforening, Presserådgiver Kasper Pihl Møller, tlf. 2681 6228

Dansk Ornitologisk Forening, Niels Riis, tlf. 2310 8250.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen, tlf. 4041 1077

Det Økologiske Råd, Direktør Christian Ege, tlf. 3318 1933


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small