Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Vejen til bæredygtighed i jordbruget

Det Økologiske Råds kommentar til Politikens artikel "Industrisvin kan godt være bæredygtige d. 13.2.2016  

Vejen til bæredygtighed i jordbruget

Af Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd
Artiklen ”Industrisvin kan godt være bæredygtige” i Pol. d. 13.2. refererer fra en konference afholdt af Det Økologiske Råd (DØR) samt Københavns og Aarhus Universiteter d. 3.2. Artiklen har skabt nogen tvivl om hvad DØRs holdninger er til dansk landbrug. Derfor vil vi her præcisere.

DØR er sammen med de to universiteter ved at afslutte et projekt støttet af Velux-fondene. Her er opstillet fire scenarier for hvordan dansk landbrug kan bevæge sig henimod større bæredygtighed frem mod 2050. Der er ikke nogen af scenarierne, som kan tages som udtryk for DØRs anbefaling af hvordan landbruget præcist bør indrettes. Men de udspænder et mulighedernes rum, inden for hvilket man kan kombinere elementer til, hvordan den faktiske udvikling bør være.

Økologisk Jordbrug er et godt redskab til større bæredygtighed. Derfor ønsker DØR en omlægning til økologisk jordbrug, og vi arbejder – også på kort sigt - for en stor stigning i andelen af økologisk jordbrug. I projektet har vi imidlertid lagt vægt på at vise realiserbare udviklingsspor og politikker. Scenarierne indeholder forskellige grader af økologisk omlægning, op til ca. 50% økologi i 2050 – svarende til en 7-dobling ift. i dag. Det er hamrende ambitiøst inden for så kort en årrække – og det kræver ambitiøse virkemidler. Vi ser ikke mulighed for, med de i dag kendte og realistiske virkemidler, at nå 100% økologi inden 2050.

Hertil kommer, at mens det nuværende økologiske jordbrug er en klar fordel i forhold til brug af sprøjtemidler og til biodiversitet, er det ikke en entydig fordel for klima og vandmiljø. Også økologien skal altså udvikles, så det også bliver en klar fordel for klima og vandmiljø. Det arbejder økologerne da også på, bl.a. ved at indføre økologisk biogas, som giver bedre udnyttelse af næringsstoffer.

Samtidig har vi et globalt problem med de rige landes kødforbrug, fordi det kræver langt større landbrugsareal at producere animalsk end vegetabilsk kost. Problemet bliver umiddelbart værre, hvis vi går over til økologisk kød, fordi det kræver endnu mere areal. Men uanset hvad, skal vi reducere vores kødforbrug i de kommende år – det skal så reduceres en tand mere, når vi spiser økologisk. Ellers vil klodens ressourcer blive overudnyttet - med den voksende globale middelklasse, som efterligner vores livsstil. Og så bliver der ikke plads til naturen.

Netop fordi det tager mange år både at videreudvikle det økologiske jordbrug og at flytte forbruget, kommer vi til at leve med det konventionelle jordbrug i mange år endnu. Derfor går vi i DØR ind i en konstruktiv proces med skrappe krav til det konventionelle jordbrug, bl.a. ved brug af højteknologi. Vi går ikke ind for videreførsel af industrielt landbrug, som det foregår i dag. Men ved hjælp af højteknologiske løsninger er det muligt at få styr på næringsstof- og klimagasudledninger – både i konventionelt og økologisk jordbrug. Samtidig anbefaler vi i alle scenarier, at betydelige arealer – helt op til 25% af landbrugsarealet – tages ud af den intensive produktion.

Projektet Fremtidens Landbrug er afgrænset til landbrugets påvirkning af miljø, natur og klima, mens dyrevelfærd ikke indgår. I nogle af scenarierne siger vi, at dyrene overvejende skal gå indendørs i lukkede stalde, hvor ammoniak, metan m.v. kan opsamles og recirkuleres. Dette er ikke vurderet i forhold til dyrevelfærd, men det skal indgå, når man tilrettelægger den faktiske produktion. Vores hensigt er blot at påpege, at der er dilemmaer, som skal håndteres – som her mellem dyrevelfærd, miljø- og klimahensyn.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small