Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Kampen om EU-støtten – rækker pengene i Landdistriktsprogrammet?

Det Økologiske Råd står bag dette nye hæfte, som afdækker behovet for flere midler i Landdistriktsprogrammet. Hæftet præsenterer megen af den viden, som blev præsenteret på to konferencer, afholdt af Det Økologiske Råd og Økologisk Landsforening i december 2016 i Århus og i København.

Download hæftet her >>

Det Økologiske Råds anbefalinger til en dansk beslutning om fleksibilitet i august 2017 præsenteres i denne flyer:

Download anbefalingerne >>

Konferencerne og hæftet er støttet af Europa Nævnet.

Om indholdet i hæftet:

Siden 2005 er en gradvist stigende andel af EU’s landbrugsstøtte blevet anvendt under Landdistrikts-programmet (LDP). En stor del af pengene her går til at mindske landbrugets negative påvirkning af natur og miljø. Blandt andet bliver støtten brugt til at fremme økologisk drift, miljøteknologiske løsninger i stalde, vådområder, skovrejsning, afgræsning og pleje af græsarealer med et højt naturindhold.

Og der er stort behov for pengene: Danmark skal levere via Naturplaner og Vandplaner, og inden længe skal der også handles for at mindske landbrugets klimapåvirkning. Samtidig sker der en radikal omlægning af den måde, vi bruger pengene: Frem mod 2019 indføres en mere målrettet regulering, hvor der i højere grad sættes ind på de arealer, hvor der er størst effekt og vi får mest miljø for pengene.

Med den seneste reform af EU’s landbrugspolitik er det muligt for medlemsstaterne at overføre flere penge til Landdistriktsprogrammet. Danmark besluttede at overføre 5-7% ekstra midler – i sommeren 2017 er der mulighed for at træffe beslutning om endnu flere penge til Landdistriktsprogrammet.

Program og oplæg 

Programmet for konferencerne i København og Århus indeholdt de samme runder og punkter, men der indgik forskellige oplægsholdere til de to arrangementer.

Afholdt i Aarhus d. 5. december og i København d. 15. december
Download program Århus >>
Download program København >>

Runde 1: Udvikling af landdistriktsprogrammet til betaling for offentlige goder - Visionerne
Udvikling af støtte til offentlige goder via Landdistriktsprogrammet
v. Leif Bach Jørgensen, Landbrugsfaglig medarbejder, Det Økologiske Råd (København)

Natur– og Landbrugskommissionens vision
v. Jørn Jespersen, tidl. Formand, Natur– og Landbrugs-kommissionen (København)

Hvordan bidrager Landdistriktsprogrammet til omlægning og udvikling af økologien?
v. Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk Landsforening

Runde 2: Hvad skal landdistriktsprogrammet støtte? Er der penge nok?

Vand, miljø, klima, natur - fremtidigt behov for støtte
v. Leif Bach Jørgensen, Landbrugsfaglig medarbejder, Det Økologiske Råd

Engangskompensation – et nyt redskab
Rasmus Ørnberg Eriksen, Fuldmægtig, NaturErhvervStyrelsen

Hvilken betydning får udfasning af støtten til miljøteknologi?
v. Jørn Jespersen, Direktør, Dansk Miljøteknologi (København)

Runde 3: Paneldebat - I hvilken retning skal landdistriktsprogrammet?
Oplæg v. Søren Egge Rasmussen, MF, Enhedslisten (Århus)

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis