Landdistriktsprogrammet udhules – der mangler penge til natur, vand og klima

Uden tilstrækkelige støttemidler kan landbruget ikke levere den forbedring af natur, miljø og klima, som Danmark er forpligtiget til via internationale aftaler. Derfor bør regeringen overflytte yderligere 8 % af EU-landbrugsstøtten til Landdistriktsprogrammet. Det skal modvirke den udhuling af støtten, som sker i øjeblikket.

I 2014 besluttede den daværende regering at overføre de første 7 % fra den direkte landbrugsstøtte til Landdistriktsprogrammet. Det var en god men utilstrækkelig beslutning. Uden den havde det været endnu sværere at finansiere de initiativer, der ligger i Landbrugspakken, og som delvist kompenserer for miljøeffekterne af, at landmændene må gøde mere.

”Den nye målrettede regulering blev prioriteret meget højt ved den sidste ændring af Landdistriktsprogrammet. Denne indsats er nødvendig for vandmiljøet – men konsekvenserne er uacceptable, da det fører til nedprioritering på andre områder”, siger sekretariatsleder i Det Økologiske Råd Christian Ege.

Prioriteringen af målrettet regulering falder nemlig sammen med en gradvis reduktion af midlerne i Landdistriktsprogrammet. Derfor bliver konsekvenserne bl.a.:

  • Færre penge til naturen og til Naturplanen.
  • Støtteordningerne til Miljøteknologi stopper helt i 2020.
  • Støtte til innovation og udvikling af det økologiske landbrug reduceres kraftigt.
  • Der afsættes meget få midler til reduktion af landbrugets klimabelastning.
  • Støtte til udvikling og innovation af bioøkonomi, f.eks. protein fra græs, er også ramt.
  • Udviklingen af landdistrikterne begrænses ligeledes.

Natur- og Landbrugskommissionen pegede i 2013 på, at der er brug for overførsel af 15 %, hvis Danmark skal leve op til sine internationale forpligtigelser på natur- og miljøområdet.

EU-reglerne tillader, at Folketinget inden 1. august i år beslutter at anvende flere penge fra EU’s landbrugsstøtte til natur-, miljø-, og klimaforbedrende tiltag i landbruget.

”Vi skal både levere via den målrettede regulering og samtidig opretholde effektive virkemidler, der fremmer bl.a. natur og klima. Det kræver en fuld overførsel af de 15%”, siger Christian Ege.

Anbefalinger fra Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd har samlet en række anbefalinger, som er sendt til Miljø- og Fødevareministeren og til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Download anbefalingerne >>

Det Økologiske Råd præsenterer samtidig baggrundsviden om Landdistriktsprogrammet i et nyt hæfte. Det er vores håb, at materialet kan være nyttigt i de kommende måneders arbejde.

 

Yderligere oplysninger:

Sekretariatsleder Christian Ege: Tlf. 33181933 / 28580698 – mail christian@ecocouncil.dk

eller Landbrugsfaglig medarb. Leif Bach Jørgensen: Tlf. 33181935 / 61365046 – mail leif@ecocouncil.dk


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

"Skibet er ladet med" - åbent møde om det kommende energiforlig
Generalforsamling,
Det Økologiske Råd
Arrangementet er for foreningens medlemmer
Ons d. 26. april 2017 kl. 18.00
Store Kannikestræde 19, 1. sal 1169

Plastic - ikke så fantastic
SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis