Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Gebyrfinansieret teknologistøtte skal reducere landbrugets forurening

Landbrugets ammoniakforurening er en af vores største kilder til skadelig luftforurening. Naturen og befolkningen lider under forureningen, der koster flere dødsfald end trafikulykker. Derfor foreslår miljøorganisationen Det Økologiske Råd, at der indføres teknologistøtte til reduktion af ammoniakforureningen.

Støtten skal finansieres af et gebyr på ammoniakudledning. Derved motiveres landbruget dobbelt til at indføre miljøteknologi, så Danmark kan leve op til vores internationale FN- og EU-forpligtelser i 2020.

Der er så skønt på landet – eller er der nu også det? Landbrugets ammoniakforurening koster hvert år 250-300 for tidlige dødsfald og flere hundredtusinder luftvejslidelser og sygedage[1]. Død og sygdom, der årligt koster danskerne 2,7 mia. kr. ifølge den seneste Vismandsrapport fra De Økonomiske Råd[2]. Til dette skal der lægges ødelæggelser af den danske natur, hvor halvdelen overforurenes med kvælstof[3]. Det er det danske landbrug, der står for 95 pct. af landets ammoniakforurening[4].

 

Landbrugets ammoniakforurening er grænseoverskridende. Dansk udledning påfører helbredsskader for ca. 15 mia. kr. årligt i udlandet[5]. Derfor skal Danmark, ifølge FN’s Göteborgprotokol og EU's nye NEC direktiv, reducere ammoniakforureningen med 24 pct. i 2020 i forhold til udslippet i 2005[6]. Da vi allerede har reduceret forureningen med 17,5 pct. siden 2005, så drejer det sig blot om at reducere yderligere 6,5 pct. inden 2020. Det kan let gøres ved at indføre miljøteknologi i landbruget f.eks. gylleforsuring, biogas m.v. Men landbruget har ikke i dag tilstrækkelig tilskyndelse til at indføre miljøteknologi.

 

Indfør støtte til teknologier, som reducerer ammoniakforurening

Derfor foreslår Det Økologiske Råd, at der fra 1. juli 2018 indføres støtte til teknologier, som reducerer ammoniakforurening fra landbruget. Støtten finansieres via gebyr på udledning af ammoniak. Gebyret øges pr. 1. januar 2020. Gebyret differentieres efter besætningsstørrelser, da reduktionsomkostningerne er større for mindre besætninger og uforholdsmæssig store for helt små besætninger (se tabel).

 

”Når der på én gang gives investeringsstøtte til reduktion af ammoniakforurening, og støtten betales via gebyr på ammoniakudledning, så får landmændene dobbelt tilskyndelse til at sænke forureningen. Derved reduceres skaderne på mennesker og natur samtidig med, at Danmark kan opfylde vores internationale forpligtelser til at reducere den grænseoverskridende luftforurening,” siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver hos miljøorganisationen Det Økologiske Råd. Han understreger dog, at støtte og gebyr forsat skal suppleres af lokal miljøregulering for at beskytte følsom natur.

 

Det Økologiske Råd fremsatte dette forslag tilbage i 2014. I den seneste rapport fra De Økonomiske Råds formandskab foreslås en lignende afgift på ammoniakudledning og det vurderes, at afgiften er samfundsøkonomisk optimal og ikke nedbringer beskæftigelsen af betydning [2].

Mere information:

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd, telefon 22 81 10 27.   

 

Gebyrsatser

Kr. pr. kg ammoniakforurening

Pr. 1. juli 2018

Pr. 1. jan. 2020

Besætninger større end 150 dyreenheder

40

50

Besætninger med 20-150 dyreenheder

20

30

Besætninger mindre end 20 dyreenheder

0

0

 


[1] DCE ved Aarhus Universitet, side 9, 2014: Luftforureningens indvirkning på sundheden i Danmark: http://dce2.au.dk/pub/SR96.pdf

[2] De Økonomiske Råd, s. 140-46, 2017: Grønne afgifter og effektiv miljøregulering: www.dors.dk/files/media/rapporter/2017/M17/M17_Diska.pdf   

[5] Centre for Energy, Environment and Health, side 5, 2011: http://www.ceeh.dk/CEEH_Reports/Report_3/CEEH_Scientific_Report3.pdf

[6] National Emission Ceilings Directive, side 20, 2016: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=EN


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis