Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Kødspisning er en del af problemet

 

Fødevareminister Eva Kjær Hansen skriver i Politiken d. 13.9., at vores kødforbrug ikke har noget ansvar for fødevarekrisen – selv om hun erkender at der går langt mere energi og areal til at producere et kilo kød end et kilo vegetabilske fødevarer. Krisen skyldes i stedet stigende velstand i bl.a. Kina, som gør at kineserne efterspørger mere kød. Som EKH rigtigt skriver kan vi ikke klandre kineserne for at de vil tilnærme sig vores livsstil. Men vi kunne arbejde på at ændre vores egen livsstil, så vi ikke skulle bruge så store landbrugsarealer uden for Europa til at dyrke foder til vores husdyr. For EKH er der kun én løsning – at sætte produktionen af fødevarer endnu mere i vejret, men uden at overveje vores livsstil eller produktionens sammensætning.

Det er en utrolig udmelding. Vi kan ikke bare øge fødevareproduktionen ubegrænset. EKH nævner overhovedet ikke, at der er et klimaproblem, og at landbruget både i Danmark og globalt står for en betydelig del af dette – i størrelsesordenen en femtedel, eller samme størrelse som trafikken. Og hovedparten af landbrugets drivhusgasudledninger skyldes husdyrene. Regeringen siger ellers, at den prioriterer løsning af klimaproblemet højt. Og om kort tid skal den netop give sine bud på, hvordan såvel landbruget som trafikken kan yde sit bidrag til at løse klimaproblemet. Det er den også tvunget til, idet EU fremover vil stille krav om, at de sektorer, som er uden for CO2-kvotehandel skal bidrage med deres eget separate reduktionsmål – og det omfatter netop landbrug, trafik og så individuel boligopvarmning.

Der er altså rigtig gode grunde til at begrænse vores forbrug af kød. Det vil gavne klimaet, det vil gøre at vi beslaglægger mindre landbrugsjord uden for Europa til at dyrke foder til vores dyr – og endelig vil det være godt fro folkesundheden. Vi indtager som bekendt for meget fedt, især animalsk fedt og for lidt frugt og grønt. Der er altså 3 gode grunde til at EKH burde være med på at opfordre til at begrænse kødforbruget. Men det vil kræve noget innovation og fantasi af dansk landbrug, hvis parolen ikke blot skal hedde flere svin og mere kvæg. Det er måske det som EKH er bange for.
Christian Ege
Formand, Det økologiske råd

Bragt i Politiken d. 18.9.08


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small