Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Intet nyt grønt i åbningstalen

Pressemeddelelse

6.10.2009

Lars Løkke Rasmussens åbningstale følger i samme spor som forgængerens udmeldinger på miljø- og klimaområdet. Der er masser af store ord om, at Danmark skal være førende, og vi skal frigøre os fra fossile brændsler. Men hidtil er det knebet med de konkrete handlinger, der skal realisere målene – og der er ikke noget i åbningstalen eller i statsministerens redegørelse, der lægger op til ændringer her.

Regeringen har i det forløbne år gennemført en halvhjertet indsats. Man gennemførte i forårspakken en grøn skatteomlægning – men den var ikke engang stor nok til at genoprette den udhuling af de grønne afgifter, som er sket siden 2001 som følge af skattestoppet. Så forårspakken efterlader os på et lavere niveau end da regeringen tiltrådte. Regeringen har heller ikke taget afgørende skridt til at fremme energibesparelser i bygninger – hvor der ellers er et kolossalt potentiale. Linien er fortsat, at energibesparelser skal borgerne selv tage initiativ til, der er ingen støtte til det, og derfor gennemføres de normalt kun, når de er rentable på kort sigt. Renoveringspuljen kunne være brugt til at rette op på dette, men det blev til meget lidt, da regeringen og Dansk Folkeparti besluttede, at den også kunne bruges til f.eks. udskiftning af køkken og bad uden nogen positiv klimaeffekt.

På transportområdet skete nogle fremskridt i det brede forlig i januar 09 – en pulje til fremme af cykling samt øgede investeringer i tog-infrastruktur. Men der blev også besluttet en række motorvejsprojekter – og siden har transportminister Lars Barfoed ikke bestilt andet end at tale om nye langsigtede motorvejsplaner. På landbrugsområdet vedtog regeringen og Dansk Folkeparti Grøn Vækst strategien, som indebærer nogle begrænsede initiativer som at gøre 10 meter bræmmer langs vandløb obligatoriske og udtage 50.000 hektar marginaljorde af omdrift. Men det er alt for lidt, og i forhold til fremme af biogas vedtog man et mål, men uden at vedtage de nødvendige virkemidler til at nå målet.

”Vi spejdede forgæves efter meldinger i åbningstalen, som kunne bryde med den hidtidige halvhjertede indsats på det grønne område. Men da talen ikke indeholdt noget konkret, kan man frygte, at resultatet bliver mere af det samme”, udtaler Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd.

I redegørelsen varsles, at miljøministeren vil fremsætte lovforslag om skærpelse af miljøzonerne i forhold til trafik og luftforurening. Men vi ved, at miljøministeren kun forbereder enkelte justeringer  - partikler fra lette varebiler inddrages, flere byer skal have lov til at indføre miljøzoner m.v. Men ingen krav til personbiler som i tyske byer og ingen krav til kvælstofdioxid. Det postuleres, at ændringerne vil bringe Danmark til at kunne overholde EU's grænseværdier for luftforurening i byerne. Men regeringens egen rådgiver, Danmarks Miljøundersøgelser, har klart sagt, at disse foranstaltninger vil være utilstrækkelige til at overholde EU-reglerne.

Endelig varsles ændring af klagesystemet. Det postuleres, at regeringen vil styrke borgernes retsstilling. Men man vil det modsatte, nemlig indføre et gebyr på klager over godkendelser af udvidelse af husdyrbrug for at vanskeliggøre klageadgangen – på trods af at klagerne til Miljøklagenævnet har vist sig at være den eneste kvalitetskontrol med kommuners mangelfulde praksis.

Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege på tlf. 33 18 19 33/28 58 06 98.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis