Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Et stort aktiv for dansk miljø- og energipolitik er gået bort

Pressemeddelelse

Med Svend Aukens død har Danmark mistet en af de store kapaciteter bl.a. inden for klima-, energi- og miljøpolitik – både på den hjemlige og den globale scene. Man kan spørge mange af de toneangivende personer inden for global miljø- og klimapolitik, og de vil udtrykke stor respekt for Svend Aukens indsats. Aukens tid som energi- og miljøminister var på flere måder banebrydende:

  • Han fik samtænkt energi-, klima- og miljøpolitik og til fulde udnyttet de synergier, der lå i både at være miljø- og energiminister

  • Han skabte stor respekt om Danmark og var med til at få betydningsfulde resultater igennem, bl.a. Kyotoaftalen om begrænsning af klimagasudslip
  • Han fik et godt samspil med de økonomiske ministre og fik udviklet brugen af økonomiske virkemidler i miljø- og energipolitikken og medvirkede bl.a. til gennemførelse af grønne skattereformer, strategisk miljøvurdering af lovforslag, af finansloven m.v.
  • Han gennemførte en omfattende satsning på vedvarende energi og energibesparelser, som bl.a. muliggjorde det danske vindmølleeventyr
  • Også i forhold til landbrug, vandmiljø og natur skete der store fremskridt, herunder Vandmiljøplan 2, som – selv om den langt fra løste problemerne – fik introduceret langt mere konkrete virkemidler end de tidligere planer
  • Han forstod, at aktive græsrødder er vigtige, også selv om de kan være kritiske over for regeringens politik. Det udmøntede sig bl.a. i oprettelsen af den Grønne Fond. Det kendetegner store politikere – når de kan tåle og endda påskønne konstruktiv kritik.

Mange af disse tiltag blev brutalt stoppet ved regeringsskiftet i 2001, men de sidste 2 år har VK-regeringen genoptaget en del af de initiativer, som Svend Auken iværksatte – og dermed de-facto anerkendt hans indsats.

Svend Auken vil blive husket og savnet i dansk miljøpolitik.

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger:
Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small