Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Grøn politik: Regeringen skal op i et højere gear

For et halvt år siden varslede Anders Fogh Rasmussen en radikal grøn omstilling i Danmark. Reelt går det dog alt for langsomt, og specielt på luftforurening er indsatsen helt uantagelig, vurderer Det Økologiske Råd i ny evaluering.

Af Christian Ege og Tina Læbel, hhv. formand og informationsmedarbejder i Det Økologiske Råd

Bragt i Dagbladet/Sjællandske Medier

Regeringen bevægede sig tilsyneladende mod nye grønne landskaber med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens skelsættende tale på Venstres landsmøde i november 2008. Fogh sagde bl.a.: ” Lad os tage et grønt kvantespring. Lad os skabe en ny grøn vækst og tusinder af nye grønne arbejdspladser”. Samtidig med, at han også bebudede ”en gigantisk naturplan”.

I februar kom Venstres oplæg ”Danmark som grøn vindernation”. Her peges på, ”at skabe grøn og bæredygtig vækst.” Et budskab de ikke står alene med. FN’s nye strategi for bæredygtighed ”Global Green New Deal” skal under et bekæmpe fattigdom, finans- og klimakrise samtidig med, at der skabes nye grønne jobs. Green New Deal som ny vej til bæredygtig vækst har siden fået støtte af en bred skare af sociale og grønne organisationer, tænketanke, erhvervsliv og også fra politikere, som USA’s præsident Barack Obama.

Verden er således enige om målet, men når skåltalerne for de nye landskabers prægtighed i grønt og bæredygtigt flor er ophørt, har Danmark så bevæget sig ind på den nye vej? Det har Det Økologiske Råd sat sig for at undersøge. Vi har evalueret regeringens forslag og forlig på fem centrale felter i det sidste halve år for at se, om vi reelt har fået en ny grøn politik.

Det er en gevaldig gennemgribende grøn omstilling vi skal i gang med. Men der er faktisk nogle oplagte og effektive virkemidler, man kan bruge. Den samlede vurdering af regeringens indsats ender dog alligevel op med et nul - med en pil pegende nedad. Vi har i evalueringen givet karakterer på en skala på -2 til 2. Vi har givet: Grøn skattereform: 0. Energibesparelser og vedvarende energi: 0. Trafik: 0. Luftforurening: -2. Landbrug/grøn vækst: 0.

Helt oplagt for regeringen ville det have været at integrere job og klima i håndteringen af finanskrisen, men indtil nu har indsatsen mest bestået i at hælde penge i banker samt i skattelettelser. Skattelettelserne er især tildelt de højere indkomstgrupper og må forventes at føre til et øget forbrug af lukusvarer som flyrejser, biler, elektronik m.v. Dette vil i sig selv have en negativ effekt på miljø og klima, ligesom det vil føre til få jobs i Danmark – i modsætning til for eksempel målrettet investering i energirenovering af bygninger. Dét ville have skabt nye grønne jobs og sænket udledningen af klimagasser. Energirenovering af bygninger er tiltag som bl.a. USA, Sydkorea og Kina har indarbejdet i deres nationale hjælpepakker.

Renoveringspuljen på 1,5 mia. kr., som blev søsat som et led i skatteforliget – Forårspakke 2.0 - var oprindelig foreslået øremærket energirenovering men blev udvandet, da nye køkkener og bad efter krav fra Dansk Folkeparti blev inkluderet. Det endte med at blive relativt små beløb man kunne søge – op til 25.000 kr, hvilket ikke batter meget i forhold til en mere vidtgående energirenovering. Ovenikøbet gives der ikke tilskud til isoleringsmaterialer.

Der var lagt op til en skattereform med et betydeligt grønt islæt - for med Foghs ord ”Ønsker vi, at beskatte det vi vil have mindre af nemlig forurening og resurseforbrug.”  Forårspakke 2.0 - tager derfor hul på en genopretning af de grønne skatter, som var blevet udhulet af skattestoppet siden 2001, men resultatet er skuffende. Der sker ikke engang en fuld genopretning til 2001-niveauet – endsige en fremadrettet grøn forbedring. Regeringen varsler, at de vil indføre roadpricing fra 2015 – men samtidig vil de undergrave en del af miljøeffekten ved i stedet at sænke registreringsafgiften på biler. Der er i øvrigt indeholdt nogle mindre fremskridt, for eksempel i forhold til beskatning af firmabiler og taxaer. Ekstra beskatning af ældre 4-hjulstrækkere på gule plader blev dog pillet ud ved forligets indgåelse.

Retten til at sidde bag rattet vejer i det hele taget tungt hos regeringen også i forhold til luftforurening. Retten til ren luft er flere gange skudt til hjørne. For eksempel har miljøministeren bedt EU om dispensation for ikke at opfylde EU’s grænseværdier for luftkvalitet i byerne. Et udmærket tiltag er forøgelsen af vægt- og ejerafgiften på dieseldrevne person- og varebiler uden partikelfilter. Men til gengæld nægter et flertal med regeringen i spidsen fortsat byerne effektive miljøzoner og retten til at begrænse trafikken ved hjælp af trængselsafgifter. Disse to simple initiativer ville ellers mere end kunne halvere forureningen med de særligt skadelige ultrafine dieselpartikler og kvælstofoxider fra dieseltrafikken – hvorved Danmark kunne leve op til EU´s grænseværdier.

Det er positivt, at der i trafikforliget i januar blev rettet op på en del af den kollektive trafiks efterslæb. Men samtidig bevilgede man penge til en lang række motorveje – som blot vil skabe endnu mere biltrafik.

D. 30. april udsendte regeringen ”Grøn Vækst pakken”. Her er der heller ikke meget tilbage af den ”gigantiske naturplan” som Fogh varslede ved Venstres landsmøde i november. Det er et fremskridt, at bræmmer langs vandløb skal være obligatoriske, men der åbnes for, at man i stedet kan dyrke pil i ådalene, blot det sker uden sprøjtning og gødskning. Det lyder ligeledes positivt, at der skal tages 50.000 hektar jord ud af dyrkning – men det er langt mindre end de braklagte arealer, som landbruget sidste år fik lov til at pløje op. På plussiden tæller, at vi får en øget afgift på pesticider – vi ved bare ikke endnu, hvor stor stigningen bliver.

De nye grønne landskaber ligger derude. Danmark er ikke det eneste land, der har fået øje på dem. Flere lande heriblandt Kina og USA har fundet ud af, at de skal tænke helt anderledes om fremtidens energiforsyning, og de ved, at det er på det marked, at fremtidens vinderteknologier skal findes. USA har allerede et godt øje til den danske know how på energiområdet, og flere markedsfordele venter, hvis vi fortsætter med at udvikle vores grønne teknologi. Derfor haster det med at få det grønne lokomotiv ud at køre.

De tiltag, der er indgået, siden regeringen for et halvt år siden tog den grønne trøje på, er ikke overbevisende. Nogle initiativer er genbrug af ting, der tidligere er vedtaget, for eksempel skovrejsning, eller opfyldelse af gamle målsætninger, som ikke blev opfyldt, for eksempel vandmiljøplan III. Der er visse tiltag, der peger frem, men de rækker ikke engang til at opfylde vores internationale forpligtelser, for eksempel over for EU's vandrammedirektiv og direktiver for luftforurening. Alt i alt har indsatsen været helt utilstrækkelig.

Fogh har sagt, at han ønsker at gøre Danmark helt fri af fossile brændstoffer. En linje som hans efterfølger statsminister Lars Løkke i øvrigt bakker op om. Det forpligter. Men vi har stadig til gode at få at vide, hvornår Danmark skal være helt fri af fossile brændsler. Med det tempo regeringen indtil har anlagt, bliver det ikke de første hundrede år.

Danmark er ikke på vej mod et fossilfrit samfund, og det bliver med lodder og trisser (det vil sige kvotekøb i udlandet), at vi opfylder Kyoto-kravet i 2008-12. Skal vi også leve op til det forventede skærpede klimakrav i 2020, skal der langt stærkere virkemidler i brug.

Den gigantiske omstilling vi skal i gang med, kan lade sig gøre. Det er mange aktører, heriblandt også store dele af industrien enige i. Men som Rockwool påpeger, så får vi ingen grøn vindernation ud af nye køkkener. Selvom regeringen har fået øje på grøn og bæredygtig vækst og også har flyttet lidt på lokomotivet i det sidste halve år, så må vi højere op i gear for at komme i mål.

Baggrund for vurderingen kan ses på: www.ecocouncil.dk under nyheder.

venstre landsmoede

Foto: Hung Tien Vu


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small