Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Skatteforliget lever ikke op til de grønne intentioner

Pressemeddelelse

Statsministeren har talt om en grøn revolution, og regeringen har hele tiden gentaget, at den ville øge skatten på forurening, samtidig med at skatten på arbejde sænkes. Det er også sket i mindre grad, men slet ikke i et omfang, der virkelig batter. Der er brug for langt stærkere styringsmidler, i forhold til at Danmark er langt bagud med at opfylde vores mål ift. Kyotoaftalen og EU's fordeling af reduktionsforpligtelsen.

Forliget giver 5,7 mia. kr i årligt ekstra provenu på grønne afgifter. Beløbet er pumpet kunstigt op til 8 mia. kr ved at medregne indtægten fra salg af CO2-kvoter, som er en EU-ordning, som kommer under alle omstændigheder. Samtidig var Anders Fogh selv med til i december på EU's topmøde at vedtage en henstilling om, at mindst halvdelen af kvoteindtægterne skulle bruges til CO2-reduktion, herunder støtte til CO2-reduktion i ulandene. Nu blæser statsministeren på sin egen henstilling ved at reservere hele beløbet til skattelettelser.

Det øgede provenu på grønne afgifter skal ses i forhold til, at dette provenu er udhulet med ca. 10 mia. kr siden 2001, fordi afgifterne ikke er blevet indexreguleret . Det, som skulle have været led i en grøn revolution, ender altså med kun at bringe os halvvejs tilbage til niveauet for grønne afgifter i 2001 – hvis vi fraregner kvotesalget i EU.

Hertil kommer, at skattereformen er underfinansieret de første 10 år. Dvs. man pumper penge ud til privatforbrug, hovedsagelig til de højere indkomstgrupper. Sådant forbrug har en tendens til i høj grad at ligge inden for luxusvarer – udlandsrejser, biler, importeret elektronik m.v. – og giver dermed en relativt ringe beskæftigelseseffekt, men øget miljøbelastning. Dette må sammenholdes med regeringens tilbageholdenhed over for at sætte gang i investeringer i energiforbedringer, herunder den energirenovering af bygninger, som er så nødvendig, hvis vi skal leve op til vores klimaforpligtelse.

Regeringen har hidtil sagt, at det var for tidligt at sætte vækstpakker i gang, og man har nølet med at støtte energirenovering af bygninger. Nu har VKO så som led i forliget besluttet at afsætte 1,5 mia. kr til støtte til bygningsarbejde, herunder energirenovering. Dvs. Dansk Folkeparti er kommet igennem med sit ønske om, at pengene ikke skal målrettes energiforbedringer, men generelt støtte byggeri. Man vil altså tilsyneladende også støtte ”velfærdsknaster” og udskiftning af køkken og bad, som ikke har nogen CO2-reducerende effekt, snarere tværtimod.

”Forliget indebærer ikke engang en fuld genopretning af de grønne afgifter til niveauet fra 2001, og samtidig vil de ufinansierede skattelettelser til især højere indkomstgrupper sandsynligvis have en negativ klimaeffekt”, udtaler Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd.

Forliget freder landbrugets udslip af klimagasser. Skattekommissionens forslag om en afgift på metan droppes. Det var også et dårligt forslag, men man burde i stedet enten indføre en afgift på kød – såvel importeret som danskproduceret – eller en afgift på gylle, som ikke bioforgasses. Bioforgasning sænker udslip af metan – samtidig med at den erstatter fossile brændsler. Dermed har det en dobbelt positiv miljøeffekt.

På transportområdet er der kun sket mindre omlægninger – der mangler helt initiativer, der vil gøre det dyrere at køre i bil for derved at fremme brug af kollektiv trafik og cykling. Heller ikke brændstof til færger og fly gør man noget ved – disse vil fortsat være helt afgiftsfritaget, hvilket giver dem en urimelig konkurrencefordel ift. bl.a. tog.

 

Christian Ege, Formand, Det Økologiske Råd
Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33

 

Det Økologiske Råd har opstillet en række grønne afgiftsforslag, som ville have en langt større miljøeffekt og tilsammen give et merprovenu på ca. 19 mia. kr - fulgt af tilsvarende reduktioner i indkomstskatten. Det kan ses i forhold til, at de nuværende grønne afgifter giver ca. 75 mia. kr/år.

 


For energiafgifterne blev reguleringen dog genindført i 2007, men uden en genopretning til det tidligere niveau.

Det Økologiske Råds forslag blev fremlagt på konference på Christiansborg d. 29.1. De kan ses på http://www.ecocouncil.dk/download/20090203_groenskat_flyer.pdf .


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small