Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Regeringens forslag til grønne skatter for uambitiøst

24. februar 2009
Pressemeddelelse

Regeringens forslag til øgede grønne afgifter trækker i den rigtige retning, men de er på et for lavt ambitionsniveau. Specielt på energi- og klimaområdet er der brug for langt stærkere styringsmidler – i forhold til at Danmark er langt bagud med at opfylde vores mål ift. Kyotoaftalen og EU's fordeling af reduktionsforpligtelsen.

Regeringens forslag er på ca. samme niveau som i Skattekommissionens rapport fra d. 2. februar, idet de grønne afgifter vil give et årligt ekstra provenu på 5,6 mia. kr – eksklusiv indtægter fra salg af CO2-kvoter, som er en EU-ordning, som kommer under alle omstændigheder. Det svarer kun til halvdelen af den udhuling af de grønne afgifters provenu, som er sket, fordi disse ikke er blevet indexreguleret siden 2001 – for energiafgifterne blev reguleringen dog genindført i 2007, men uden en genopretning til det tidligere niveau. Over for dette har Det Økologiske Råd opstillet en række grønne afgiftsforslag, som tilsammen vil give et provenu på ca. 19 mia. kr - fulgt af tilsvarende reduktioner i indkomstskatten. Det kan ses i forhold til, at de nuværende grønne afgifter giver ca. 80 mia. kr/år.

Vi støtter, at man begynder at lægge energiafgifter på erhverv – regeringen foreslår 6 øre/kWt på el og 15 kr/GJ på brændsler. Det er en ganske lille stigning, set i betragtning af at f.eks. elprisen i dag er ca. 1,70 kr for husholdningerne, men kun knap 60 øre for tung industri og knap 80 øre for andre erhverv. Denne prisforskel afspejler sig tydeligt i en lav motivation i erhvervslivet til at spare på energien – hvilket bl.a. blev påpeget i evalueringen af energispareindsatsen, som kom i december 2008 . Der er brug for langt større afgiftsstigninger for at motivere til besparelser. Det Økologiske Råd har således foreslået 55 kr/GJ, dog 14 kr for tung proces, dvs. industrier med højt energiforbrug, som derfor er særligt udsat for udenlandsk konkurrence.

På transportområdet mangler forslag til kørselsafgifter på kortere sigt – det er skudt indtil en satellitbaseret roadpricing kan indføres – for personbiler fra 2015. Også benzin- og dieselafgiften er fredet. Her foreslår vi dels at lægge 1 kr/l oveni benzin- og dieselafgiften, dels at starte med en simpel kørselsafgift pr. kilometer. Det ser ud til, at regeringen har droppet forslaget om at øge den grønne ejerafgift og bruge halvdelen af provenuet herfra til at sænke registreringsafgiften. Det er godt, da registreringsafgiften netop – efter den blev gjort delvist afhængig af CO2-udslip i 2007 - virker langt mere adfærdsændrende end den grønne ejerafgift . Vi støtter forslagene om øget skat på taxaer, varebiler samt privat brug af firmabil, og støtter at disse afgifter omlægges, så de fremmer mindre brændstofforbrugende biler. Der mangler i dag incitamenter på disse områder. Vi savner forslag om afgift på brændstof til færger samt passagerafgift på fly – områder, som i dag er helt afgiftsfritaget, hvilket giver dem en urimelig konkurrencefordel ift. bl.a. tog.

Skattekommissionens forslag om en afgift på metan droppes. Det var også et dårligt forslag, men nu freder man i stedet helt landbrugets udslip af klimagasser. Her burde man i stedet enten indføre en afgift på kød – såvel importeret som danskproduceret – eller en afgift på gylle, som ikke bioforgasses. Bioforgasning sænker udslip af metan – samtidig med at den erstatter fossile brændsler. Dermed har det en dobbelt positiv miljøeffekt.

Endelig savner vi en afgiftsforhøjelse på pesticider. Pesticidprisen er faldet og forbruget stigende – stik imod målet i Pesticidhandlingsplan III.

Christian Ege, Formand, Det Økologiske Råd
Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33

 

  1. Det Økologiske Råds forslag blev fremlagt på konference på Christiansborg d. 29.1. De kan ses på http://www.ecocouncil.dk/download/20090203_groenskat_flyer.pdf .
  2. De to afgiftsniveauer er næsten identiske, idet 6 øre/kWt svarer til 16,68 kr/GJ.
  3. EA-Energianalyse m.fl.: En vej til flere og billigere energibesparelser, december 2008, for Energistyrelsen
  4. Se http://www.ecocouncil.dk/download/nmr_rapport.pdf


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small