"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

En lavtflyvende skattekommission

Pressemeddelelse

Skattekommissionens rapport indeholder som ventet en række forslag til øgede grønne afgifter. De fleste trækker i den rigtige retning, men de er på et for lavt ambitionsniveau. Specielt på energi- og klimaområdet er der brug for langt stærkere styringsmidler – i forhold til at Danmark er langt bagud med at opfylde vores mål ift. Kyotoaftalen og EU's fordeling af reduktionsforpligtelsen.

Kommisionens grønne forslag vil give et årligt provenu på ca. 6 mia. kr – eksklusiv indtægter fra salg af EU-kvoter, som jo er en EU-ordning, som kommer under alle omstændigheder. Over for dette har Det Økologiske Råd opstillet en række grønne afgiftsforslag, som tilsammen vil give et provenu på ca. 19 mia. kr . Det kan ses i forhold til, at de nuværende grønne afgifter giver ca. 80 mia. kr/år.

Vi er helt enige i kommissionens forslag om at begynde at lægge energiafgifter på erhverv – de foreslår 15 kr/GJ, hvor vores forslag er 55 kr/GJ, dog 14 kr for tung proces, dvs. industrier med særligt højt energiforbrug, som derfor er særligt udsat for udenlandsk konkurrence. Vi er også enige i forslagene om øget skat på taxaer, varebiler samt privat brug af firmabil, og at disse afgifter omlægges, så de fremmer mindre brændstofforbrugende biler. Der mangler i dag incitamenter på disse områder.

Derimod kan vi ikke støtte forslaget om at øge den grønne ejerafgift og bruge halvdelen af provenuet herfra til at sænke registreringsafgiften. Undersøgelser viser tværtimod, at registreringsafgiften – efter den blev gjort delvist afhængig af CO2-udslip i 2007 - virker langt mere adfærdsændrende end den grønne ejerafgift .

Der foreslås en afgift på metan, idet der gøres opmærksom på, at det i praksis må blive en afgift pr. ko, gris osv. Her har vi i stedet foreslået en afgift på ikke-bioforgasset gylle – den skal også opkræves pr. dyreenhed, men altså kun på de brug, som ikke sender deres gylle til bioforgasning. Bioforgasning sænker udslip af metan – samtidig med at den erstatter fossile brændsler. Dermed har det en dobbelt positiv miljøeffekt.

Vi savner i kommissionens forslag, at afgiften på benzin og diesel øges. Det kan kun ske i begrænset omfang aht. grænsehandel. Men der er rum for en forhøjelse – vi foreslår 1 kr/l benzin og diesel. Vi savner også forslag om afgift på brændstof til færger samt passagerafgift på fly – områder, som i dag er helt afgiftsfritaget. Endelig savner vi en afgiftsforhøjelse på pesticider. Her er forbruget stigende – stik imod målet i Pesticidhandlingsplan III.. Derimod er vi skeptiske over for, om afgifter er det rigtige virkemiddel over for kvælstof fra landbruget. Kommissionen vil til gengæld afskaffe gødningsplaner og kvælstofnorm – som efter vores opfattelse er bedre styringsmidler, som kunne strammes yderligere, kombineret med krav om langt flere efterafgrøder.

Christian Ege, Formand, Det Økologiske Råd
Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33


Det Økologiske Råds forslag blev fremlagt på konference på Christiansborg d. 29.1. De vil senest fra d. 3.2. kl. 10 være tilgængelige på www.ecocouncil.dk.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17