Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Skattereform mangler et grønt fodaftryk

Bragt i Information torsdag d. 29 januar, 2009.

Grønne afgifter er et effektivt middel til at mindske forurening. Efter syv års skattestop er det muligt at gøre brug af dem igen.

Af Tina Læbel informationsmedarbejder og Anne-Mette Wehmüller AC-medarbejder, Det Økologiske Råd

I forbindelse med den kommende skattereform kan en skat eller afgift sættes op forudsat, at skatten på arbejdsindkomst sænkes tilsvarende. Det åbner op for, at et af de mest effektive redskaber til at nedbringe forurening og ressourceforbrug – grønne afgifter – atter – som i 1990’erne kan få en central placering. Hvis der er politisk vilje hertil. Det er der, skal man tro de seneste udtalelser fra regeringen.

I sin Nytårstale sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen således, at regeringen i forbindelse med skattereformen ”vil sænke skatten på det vi vil have mere af – arbejde, og hæve skatten på det, vi vil have mindre af – forurening”.  Det Økologiske Råd har i mange år arbejdet for princippet om, at den der forurener selv skal betale for de skader, vedkommende påfører vores fælles klima og miljø. Det skal koste ikke at bo, køre eller forbruge energiøkonomisk. Omvendt skal borgerne belønnes for at investere energirigtigt. I dag er afkastet fra at spare på energien bare ikke stort nok.

Skattestoppet i 2001 har fastfrosset de grønne afgifter og udhulet dem med i alt ca. 6 mia. kr. om året. Samtidig er skatten på arbejde stort set steget med lønudviklingen. Det betyder i praksis, at borgere og virksomheder, som gør en ekstra indsats for at spare på energi, i dag belønnes mindre end for syv år siden. Derfor skal de grønne afgifter op. I dag udgør de ca. 10 pct. af skatteindtægterne, vi mener, der skal lægges yderligere 9 pct. til. Det kræver ”blot”, at man sænker indkomstskatten tilsvarende, så den samlede beskatning ikke stiger.

Det skal dog ikke kun være skatten på den sidst tjente krone, der sænkes, som regeringen foreslår. Også de lavtlønnede skal tilgodeses . Grønne afgifter rammer de fattigste relativt hårdere end de rige, især afgifter på vand, fjernvarme og el vender den tunge ende nedad. Derfor foreslår vi lettelser i bunden fx, at bundfradraget sættes op, at bundskatten sænkes, samtidig med at en række sociale tilskud som børnecheck, SU, pension og varmetilskud forøges. Dette gjorde man faktisk også under de grønne skatteomlægninger i 1990’erne – men oplysningen fejlede. Folk opdagede, at de grønne afgifter steg, men ikke at indkomstskatten faldt.

Transport skal i høj grad med i en grøn skattereform. Det Økologiske Råd foreslår en samlet grøn transportpakke med en kørselsafgift, hvor det bliver lidt billigere at anskaffe og eje en bil, men dyrere at køre. Kørselsafgiften skal også inkludere brændstofeffektivitet. De meste forurenende biler skal betale op mod det tredobbelte i kilometerafgift. En simpel kilometerafgift kan indføres nu. Vi vil ikke – som regeringen – vente på, at et satellitbaseret roadpricing system kan indføres, tidligst om seks år. Registreringsafgiften skal altså sænkes lidt og differentieres mere end den blev i 2007. De mest miljøvenlige biler skal være markant billigere. Studier viser, at registreringsafgiften er vigtig. Sverige, der ikke har afgiften, har både flere biler og en større andel af CO2-svinende biler.

Også virksomheder må med. En grøn skattereform skal i langt højere grad sidestille erhvervsdrivende og private. I dag betaler erhvervslivet langt mindre i energiafgifter end private husholdninger gør. Erhvervslivet betaler faktisk kun CO2-afgift, som er den mindste af energiafgifterne, og det motiverer ikke nok til at spare på energi og ressourcer. Man kunne for eksempel hæve energi- og CO2-afgifterne med 50 procent i løbet af ti år. Man kan så lave særordninger for virksomheder, hvis energiomkostninger har særlig betydning for konkurrencen. Betalingen kan komme fra provenuet fra grønne afgifter i erhvervslivet.

Også bygninger, herunder boliger har høj prioritet. Ca. 40 procent af energiforbruget sker i bygninger. I dag er der kun få incitamenter til at energioptimere sit hus. Vi foreslår derfor en grøn ejendomsbeskatning baseret på boligens tildelte energimærke. Fx kunne man gøre ejendomsskatten 30 procent højere for et hus i dårligste energiklasse i forhold til ét i den bedste. I dag gælder faktisk det modsatte – nye lavenergihuse har tykkere mure og et større bruttoareal. De vil i dag, alt andet lige, få en højere ejendomsskat, da beskatningen sker efter bruttoareal.

Det Økologiske Råd afholder i dag konference om en grøn skat. Vi vil her fremlægge en samlet pakke af forslag til de kommende forhandlinger.

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small