Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

En sejr for miljøet

Miljøet har vundet en sejr – i en sag, som altid har været svær at forklare i offentligheden. Finansministeriet har siden 1999 fastsat en rente – såkaldte diskontering – på 6%, også ved beregning af langsigtede investeringer, f.eks. til forebyggelse af klimaforandringer. Men d. 15. december har Finansminister Lars Løkke Rasmussen i et svar til Folketinget endelig indrømmet, at dette har været en fejl. Det Økologiske Råd har sammen med forskere samt andre organisationer gennem årene presset på for, at ministeriet skulle ændre denne rente. Den har den ene gang efter den anden været brugt til at skyde langsigtede projekter ned.

Hvis man f.eks. investerer i vindmøller, i isolering af huse eller andre initiativer til sænkning af CO2-udslippet, medfører dette nogle privatøkonomiske besparelser, idet man sparer udgifter til fossile brændsler som olie eller kul. I nogle tilfælde giver dette dog en længere tilbagebetalingstid for investeringen, end den enkelte borger eller virksomhed af sig selv er villig til at påtage sig. Men det giver også en fordel for samfundet, når man forebygger og begrænser klimaforandringer. Her vil de mest alvorlige konsekvenser – f.eks. vandstandsstigninger og øget tørke - optræde efter lang tid – f.eks. 50 eller 100 år. Hvis man så nedskriver (tilbagediskonterer) disse udgifter med 6% om året, bliver de til næsten ingenting – og kan ikke opveje investeringerne, som skal falde hurtigt.

F.eks. udsendte Ingeniørforeningen (IDA) i 2006 en energiplan, som var mere ambitiøs end hvad regeringen senere har opstillet. IDAs plan nåede 50% vedvarende energi i 2030. IDA regnede ud, at planen ville give 15 mia. kr i årlig samfundsmæssig gevinst. IDA regnede med en diskontering på 3% og en relativt høj oliepris. Men Finansministeriet regnede med en diskontering på 6% og en lav oliepris på 50$/tønde – og nåede frem til et underskud på 25,6 mia. kr/år. Sådan har regeringen gang på gang afvist klimatiltag ved at regne med høj rente og lav fremtidig oliepris.

Peder Andersen, Københavns Universitet – tidligere leder af Det økonomiske Råds sekretariat – udtalte i 2007: ”Jo højere en diskonteringsrate man bruger, jo mindre vægt lægger de nuværende politikere på forholdene for fremtidens generationer… 6% er så højt at man ikke kan finde belæg for det i nogen videnskabelige sammenhænge… Der er en omfattende videnskabelig litteratur, der taler for en rate mellem 1,5 og 3%”. Andre lande, som vi sammenligner os med, bruger da også diskonteringsrater af den størrelsesorden.

De 6% er det samme, som Bjørn Lomborg og hans hold af konservative økonomer bruger til at afvise langsigtede projekter – på de såkaldte Copenhagen Consensus konferencer. Her har man f.eks. sammenlignet investeringer i bekæmpelse af HIV/AIDS og klimaforandringer. HIV/AIDS giver resultater her og nu, mens klimaforandringer giver effekt efter lang tid. Med en rente på 6% har resultatet været givet på forhånd: investér kun i kortsigtede projekter!

Finansministeriet har hidtil været ubøjelige i denne sag, men har altså d. 15. december indrømmet, at det var en fejl. Der er mange beregninger, der nu må laves om – der må forventes lys i kontorerne på de lange vinteraftener! Vi ser frem til nye vurderinger, som vil stille sig meget positivt over for at investere i forebyggelse af klimaforandringer. Det vil passe godt med statsministerens nye meldinger om klimapolitikken. Rigtig interessant bliver det dog først, hvis det udmønter sig i nogle effektive virkemidler, f.eks. en grøn skattereform, som vil gøre det økonomisk attraktivt at tage hensyn til fremtidens klima. Men nu er Finansministeriets redskab til at afvise klimatiltag i hvert fald opgivet.
Christian Ege, formand, Det Økologiske Råd

Bragt i Politiken d. 6.1.09


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small