Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Grøn skattereform nu!

Økonomiske virkemidler er blandt de mest effektive til at ændre vores adfærd i mere miljøvenlig retning. F.eks. har både Danmark og andre lande fået hele markedet til at skifte til lavsvovl-dieselolie ”over-night”, blot ved at ændre afgiften, så den svovlholdige blev dyrere end den svolvfattige. Derfor er det vigtigt at bruge dette virkemiddel, bl.a. for at opfylde Danmarks  klimamålsætning. Sidste år gennemførte regeringen og Dansk Folkeparti en ændring af registreringsafgiften på biler, så biler med det laveste energiforbrug og dermed CO2-udslip fik lavere afgift end dem med et højeste forbrug. Forskellen i afgift var slet ikke stor nok – alligevel har den haft betydelig effekt, sammen med de høje brændstofpriser i perioden. Men man kan komme langt længere ad denne vej.
Vi skal have en grøn skattereform med lavere skat på arbejde og højere skat for forurening og brug af fossile brændsler. Det er der bred opbakning til i den økonomiske sagkundskab i ind- og udland - i EU, OECD, de økonomiske vismænd m.v. Ideen har været lagt på is i Danmark siden regeringsskiftet i 2001, men nu tages den op igen. Regeringens Skattekommission, som skal aflevere 1. februar 2009, har bl.a. til opgave at ”understøtte regeringens klimamål”. Det blev  understreget af statsministerens tale på Venstres landsmøde i november.
Regeringen vil sætte skattestoppet ”på pause” i foråret, mens der besluttes en skattereform – og så skal det indføres igen. Det er altså nu slaget skal slås. Det Økologiske Råd holder sammen med den grønne tænketank Concito en konference på Christiansborg d. 29.1. om grøn skattereform. Vi arbejder på konkrete forslag til skatteomlægninger, bl.a. en grøn ejendomsbeskatning. Skatten skal være lavere på huse med lavt energiforbrug og højere på dem med højt forbrug. Det skal motivere husejere til at energirenovere deres hus, f.eks. at få lavet energimærkning og gennemføre de tiltag, som foreslås i energirapporten.
Det er særlig vigtigt at gøre noget ved trafikken, hvis udslip af klimagasser blot stiger og stiger. Det er glædeligt at regeringen nu tilkendegiver at ville indføre kørselsafgifter. Men den vil først gøre det fra 2015, hvor et satellitbaseret system kan være klar. Der bør gøres noget hurtigere. Man kunne indføre en simpel kilometerafgift – som skal være højest for de biler, der har størst brændstofforbrug. Der er også plads til en mindre forhøjelse af afgiften på benzin og diesel – men her kan vi ikke gå ret meget over tysk niveau uden at få problemer med grænsehandel. Til gengæld kunne man sænke registreringsafgiften lidt – men ikke en halvering, som regeringen har foreslået. Det ville føre til mange flere biler.
Der er også meget at gøre på erhvervene, som betaler langt mindre for energien, end private husholdninger gør. Det betyder, at erhvervene ikke er ligeså motiveret for at spare på energi. Samtidig ved vi, at erhverv oftest er utilbøjelige til at gennemføre ting, selv om de giver overskud på længere sigt - hvis de f.eks. har en tilbagebetalingstid på 5-10 år eller mere. Der er derfor brug for stærkere tilskyndelse, f.eks. i form af højere afgifter. Man kan så kompensere erhvervene på andre områder, så deres konkurrencesituation ikke forringes.
I forhold til landbruget arbejder vi med forslag, som skal fremme bioforgasning af gylle – hvilket ville sænke udslip af metan betydeligt.
Også i private husholdninger sker der et betydeligt overforbrug – se blot på salget af terrassevarmere og udendørs spabade.
Men nogle af de grønne afgifter ”vender den tunge ende nedad”. Derfor skal den sociale balance sikres. Det kan sagtens gøres – ved f.eks. at hæve personfradraget og overførselsindkomsterne svarende til de øgede grønne afgifter. Men man skal naturligvis ikke bruge provenuet fra grønne afgifter til lempelse af specielt topskatten – så får vi et mere skævt skattesystem.

Christian Ege, Formand for Det Økologiske Råd

Bragt i Politiken 4.1.09 – på temaside – 3 eksperter udtaler sig om skattereform.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small