Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

En ny grøn Anders Fogh?

Pressemeddelelse

Det er glædeligt, at statsministeren nu erkender, at det var en fejl at skære ned på den grønne energi- og klimaindsats. Ikke alene gentager han løftet om frigørelse fra afhængigheden af fossile brændsler, men han stiller også en grøn skattereform i udsigt. Det kan da særligt glæde os i Det Økologiske Råd, som var blandt dem, der i 2001 af den nye regering blev stemplet som smagsdommere, som borgerne ikke skulle lytte til - fordi vi sagde det som Anders Fogh nu siger med 7 års forsinkelse.

Det spændende bliver så, om regeringen følger det op med handling. Det mest konkrete er, at der skal gives mere til forskning i grøn energiteknologi. Men forskning får ingen konsekvenser i praksis på kort sigt. Det vil derimod en grøn skattereform få. Men en sådan kan (og bør) kun gennemføres, hvis den er socialt afbalanceret. Derfor må regeringen opgive deres hidtidige politik om specielt at sænke skatten på de højeste indkomster – mellem- og topskatten. Nogle af de grønne afgifter rammer relativt hårdest på de laveste indkomster. Derfor er det først og fremmest bundfradraget, der skal hæves, og bundskatten, der skal sænkes. Samtidig skal overførselsindkomsterne hæves, så de kompenserer for øgede grønne afgifter. Anders Fogh nævner så muligheden for et bundfradrag på de grønne afgifter, som skal sikre den sociale profil. Det er en interessant tanke, som ikke er undersøgt endnu – regeringen satte nemlig dette arbejde i stå ved sin tiltrædelse i 2001. Derfor ved vi endnu ikke, om det i praksis er muligt at lave.
Det Økologiske Råd har allerede fremsat en række forslag til grønne skatteomlægninger – bl.a. en grøn ejendomsskat , som vil gøre det mere økonomisk attraktivt at energirenovere sin bolig. D. 29. januar fremlægger vi på en konference et nyt gennemarbejdet udspil.

Dernæst bebuder statsministeren satsning på kollektiv transport. Her venter vi på regeringens investeringsplan, som skal inddrage hensynet til klimaet, men som er blevet udskudt flere gange. Vi ved, at en bedre kollektiv trafik kun hjælper ganske lidt, hvis man ikke samtidig gør det dyrere at køre i bil – ved hjælp af kørselsafgifter. I så fald får man kun de færreste bilister til at skifte til den kollektive trafik, og den tætte biltrafik vil stadig medføre, at busserne kommer langsomt frem. Samtidig har regeringen hidtil sagt, at den også vil udbygge vejene. Hvis det bliver resultatet, betyder det bare, at vi alle sammen rejser mere, og at CO2-udslippet fortsat stiger. Der er tværtimod brug for politisk mod til at sige, at nu har bilerne været tilgodeset i årtier – nu er det den kollektive trafiks og cyklernes tur.

Regeringen nægter også fortsat at undtage energirenovering af kommunale bygninger fra anlægsrammen. Det betyder, at selv kommuner, som har både vilje og penge til at energirenovere, kan blive forhindret heri. Der er således mange områder, hvis regeringen skal skifte kurs, hvis de nye meldinger skal være troværdige.

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd
Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small