Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Tynd åbningstale på klima- og miljøområdet


Pressemeddelelse

Det er glædeligt, at statsministerens åbningstale igen taler om frigørelse fra afhængigheden af fossile brændsler. Det kniber mere med handling. Her bliver det mest til mere forskning. Også mere klimavenlig transport fremhæves. Men det var regeringens plan, at den i dag skulle have præsenteret en stor investeringsplan, som inddrog hensynet til klimaet. Men planen er blevet uskudt til uge 43. Man kan gisne om, at det skyldes intern uenighed. De konservative har sagt, at de ønsker en kraftig udbygning af den kollektive trafik, og at de er villige til at diskutere kørselsafgifter. Men Venstre stritter stadig imod. Al erfaring viser, at det hjælper meget lidt at udbygge den kollektive trafik, hvis man ikke samtidig lægger begrænsninger på privatbilismen. I så fald får man kun de færreste bilister til at skifte til den kollektive trafik, og den tætte biltrafik vil stadig medføre, at busserne kommer langsomt frem. Åbningstalen udtrykker netop denne mangel på prioritering. Regeringen vil styrke den kollektive trafik. Men den vil også udbygge vejene. Hvis det bliver resultatet, betyder det bare, at vi alle sammen rejser mere, og at CO2-udslippet fortsat stiger. Der er tværtimod brug for politisk mod til at sige, at nu har bilerne været tilgodeset i årtier – nu er det den kollektive trafiks og cyklernes tur.


Regeringen prøver nu at bevæge sig ud af de sidste 7 års nedskæringer og handlingslammelse. Den åbner så småt op for, at hensigtserklæringer og appeller ikke er nok. Der skal bruges effektive virkemidler, herunder grønne afgifter. Men her er regeringen stadig på stand-by, mens den afventer Skattekommissionens rapport. I Det Økologiske Råd har vi fremsat en række forslag, som vil virke – bl.a. en grøn ejendomsskat[1], som vil gøre det mere økonomisk attraktivt at energirenovere sin bolig. Vi har foreslået kørselsafgifter samt en mere grøn registreringsafgift på biler[2] – udover den lille omlægning, som regeringen gennemførte sidste år. I det hele taget har vi brug for en grøn skatteomlægning med mere skat på forurening og brug af ressourcer og mindre skat på arbejde.

Også i forhold til landbrug og natur er talen tynd. Statsministeren vil stille krav til landbruget om miljøvenlig drift. Men man har gjort tingene i den gale rækkefølge ved at give landbruget lov til at pløje store brakarealer op, uden i første omgang at stille krav om udtagning af sårbar jord til naturformål. Landbrugets brug af sprøjtemidler får lov at stige – på trods af en vedtagen målsætning om reduktion. Regeringen gennemførte i 2006 en ny lov om godkendelse af husdyrbrug, som har muliggjort stigende forurening.

Luftforurening er slet ikke nævnt i talen. Her er Danmark ude af stand til at overholde EU's direktiver om forureningen med bl.a. kvælstofoxider og små partikler. Alligevel tøver regeringen, mens miljøministeren blot beder om nye tal. Regeringen forhindrer de store byer i at indføre trængselsafgif-ter og skærpe kravene til miljøzoner – tiltag som tilsammen ville kunne løse en stor del af problemet.

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33

[1] Se bl.a. http://www.ecocouncil.dk/download/26forslag.pdf
[2] Se bl.a. http://www.ecocouncil.dk/download/trafik_klima.pdf


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small