Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Valget er også et klimavalg

Pressemeddelelse

Det Økologiske Råd, Greenpeace, Organisationen for Vedvarende Energi, Energitjenesten

I det kommende folketingsvalg bør beskyttelsen af vores klima være et af hovedspørgsmålene. Der er efter valget brug for langt mere handling på klima- og energiområdet, end vi har set de sidste 6 år. Vi har noteret os, at statsministeren nu udtaler sig klart om klima og energi, senest i sin åbningstale d. 2. oktober: ”Videnskaben har talt. Nu må politikerne handle”. Men vi mangler endnu at se denne handling fra regeringens side. Regeringens energiudspil fra januar var langt fra ambitiøst nok. EU arbejder nu på at reducere sin udledning af drivhusgasser med 30% i 2020 som led i en global aftale. Den danske regerings udspil vil ikke kunne leve op til det, som man må forvente bliver Danmarks andel af EU's 30% reduktion. Således opererer regeringen kun med at øge den vedvarende energis andel fra de nuværende 15 til 30% (endda i 2025). Og man opererer med et energisparemål, som kun lige kan holde trit med et energiforbrug, som ellers ville stige, dvs. netto et konstant energiforbrug. Det er slet ikke ambitiøst nok.

Men værre er det, at regeringen hidtil ikke har været villig til at pege på effektive virkemidler til at nå målene. Der er brug for en grøn skattereform, hvor skatten på arbejde lettes, mens skat på forurening til gengæld stiger. De grønne afgifter har været fastfrosset siden 2001, og der er sket en betydelig udhuling af dem som følge af skattestoppet. Skatteforliget fra september betød et lille fremskridt, idet man genindførte en regulering af energiafgifterne – men ingen genopretning af den udhuling, der er sket. Der skal højere afgift på kul og afgiftsfritagelse for vedvarende energi. Ejendomsskatten modvirker i dag energibesparelser. Den bør ændres, så den tværtimod fremmer besparelser, dvs. at de der energirenoverer deres hus, skal have lavere ejendomsskat. Lovgivningen skal skærpes, så byggeriet energioptimeres, og det offentlige byggeri skal gå forrest med opførelse af energineutralt byggeri.

Den vedvarende energi skal fremmes – ikke blot med forskningsmidler. Vindkraftudbygningen er gået i stå. Den skal i gang igen. Vi skal have afviklet brugen af kul i elproduktionen.

Trafikken buldrer derudaf med stigende CO2-udslip. Den skal også bidrage til reduktion. Det skal bl.a. ske ved indførelse af kørselsafgifter og ved en mere hensigtsmæssig indretning af registreringsafgiften. Den lille omlægning, som regeringen og Dansk Folkeparti gennemførte i foråret, er slet ikke tilstrækkelig. Der skal indføres betalingsring omkring de store byer, og den kollektive trafik og cykelstierne skal udbygges, så der er et reelt alternativ til bilen.

De undertegnede organisationer vil gøre hvad vi kan for, at klimaet kommer på dagsordenen i valgkampen.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Mads Christensen
Programchef, Greenpeace

Marianne Bender
Formand, Organisationen for Vedvarende Energi (OVE)

Kåre Albrechtsen
Sekretariatsleder, Energitjenesten,

Yderligere oplysninger:
Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98
Marianne Bender, tlf.: 21 21 32 88
Kåre Albrechtsen, tlf: 20 20 46 44
Mads Christensen, tlf: 28 10 90 22


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small