Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Gør ejendomsskatten grøn

Pressemeddelelse

De danske boligejere skal tænke mere på energibesparelser både i de eksisterende boliger og når de bygger nyt. Det Økologiske Råd foreslår derfor, at ejendomsskatten gøres afhængig af, hvor energieffektivt bolig er. Desuden skal energimærkningen forbedres, Bygningsreglementet skal strammes, og energimæssigt ringe vinduer skal ikke sælges som A-mærkede. Det er en del af indholdet i katalog med forslag som Det Økologiske Råd udsender i dag.

Ifølge byggesektoren kan spares tredive procent af boligernes energiforbrug med kendte løsninger og yderligere tredive procent med videreudvikling af de løsninger vi kender i dag. En ejendomsskat, der afhænger af, hvor energieffektiv boligen er, vil være et vigtigt redskab. I dag betaler ejere af lavenergihuse faktisk mere i skat. Der skal gennemføres nye regler, så alle nye huse bliver bygget som lavenergihuse, og der sættes fart i energirenoveringer. Den nuværende energimærkeordning skal gøres mere effektiv.

Christian Ege, Formand for det Økologiske Råd, siger: ”Der er mange muligheder for at fremme energibesparelser i boliger. Med vores forslag får politikerne et katalog, som er lige til at plukke i. Lavenergibyggeri kan lade sig gøre i Østrig og Tyskland. Så bør det også kunne gøres her”.

I kataloget kan man blandt andet finde følgende forslag:

Der skal gives tilskud til energirenoveringer, og nye boliger skal bruge så lidt energi som muligt. Kravene til energistandard ved renovering skal strammes, så alle projekter, der er rentable, skal gennemføres.

Kommunerne skal ved udlægning af nye områder til enfamiliehuse stille krav om lavenergiboliger med hel eller delvis vedvarende energiforsyning.

Der skal oprettes en Varmesparefond svarende til Elsparefonden, som kan gennemføre kampagner og yde tilskud til demonstrationsprojekter.

I de almene boliger skal der afsættes flere penge til energirenoveringer. Grænsen for byggeudgifter i den almene sektor skal øges, da det kan være lidt dyrere at bygge energiøkonomisk, mens de årlige varmeudgifter er lavere. Grundejernes Investeringsfond skal øge støtten til forsøgsprojekter.

Stat, regioner og kommuner bør øge energiindsatsen i egne boliger og også stille krav til selvejende institutioner, som modtager tilskud fra det offentlige.

I kataloget er de enkelte eksempler udbygget og beskrevet nærmere. Vedlagt et bilag med oversigt over de 26 forslag. Hæftet kan rekvireres gratis fra Det Økologiske Råd.

Forslaget er uddybet i dette notat.

For mere information kontakt – Christian Ege på 33 18 19 33, 28 58 06 98, christian@ecocouncil.dk eller Johan Nielsen på 33 18 19 38, johan@ecocouncil.dk. For tilsendelse af hæftet skriv til info@ecocouncil.dk eller ring 33 15 09 77.

Fakta om Det Økologiske Råd

Det Økologiske Råd er en uafhængig organisation, der arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel. Blandt andet arbejder Rådet med at konkretisere EU miljø- og energiforslag, for energibesparelser i huse, for partikelfiltre på dieselkøretøjer og for færre kemikalier i vores hverdag. Rådet gennemfører blandt andet oplysningsarbejde, dokumentation og debat samt udgiver tidsskriftet Global Økologi. Læs mere om Det Økologiske Råd på www.ecocouncil.dk

Oversigt over de 26 forslag til fremme af energiforbedringer af boliger

A EMO ordningen skal gøres mere effektiv.
Forslag 1: Alle huse bør EMO mærkes mindst hvert 10. år og gennemførelse af mærkning skal kontrolleres
Forslag 2: Offentliggørelse af el- og varmeforbrug samtidig med offentliggørelse af EMO rapport
Forslag 3: Udvidelse af reglerne for. hvilke investeringer der anses for rentable
Forslag 4: Incitamenter til gennemførelse af de rentable forslag i EMO rapporten inden 3 år

B Mere effektiv tilrettelæggelse af skatter, afgifter og tilskud til energibesparelser
Forslag 5: Grøn ejendomsbeskatning
Forslag 6: Fjernelse af ekstrabeskatning af lavenergihuse ved beskatning efter bruttoareal minus ydermure
Forslag 7: Mulighed for dispensation fra bebyggelsesprocent og afstandsregler til skel ved øget isoleringstykkelse
Forslag 8: Den faste takst på fjernvarmeregningen sættes ned
Forslag 9: Indførelse af intelligente elmålere
Forslag 10: Øgede afgifter på energi, kombineret med generel skattenedsættelse

C Forslag til støtteordninger
Forslag 11: Oprettelse af varmesparefond
Forslag 12: Oprettelse af demonstrationsområder Forslag 13: Demonstrationsprojekter for energirenovering af bygninger og oprettelse af et videns- og kompetencecenter

D Stramning af krav til bygninger og mærkning af produkter
Forslag 14: Nyt bygningsreglement
Forslag 15: Stramning af krav til isoleringsstandard for vinduer
Forslag 16: Energimærkning af fjernvarmeunits

E Lettere finansiering og gennemførelse af energibesparende foranstaltninger
Forslag 17: Finansiering af energibesparelser over energiregningen / lettere lånoptagning
Forslag 18: Krav om energistyring i alle større ejendomme
Forslag 19: Drifts- og investeringsplan for alle etageboliger over 1.000 m2

F Forslag for private udlejningsboliger
Forslag 20: Huslejestigninger som følge af energirenovering skal være midlertidige og energibesparelser skal kunne kræves gennemført
Forslag 21: Penge på investeringskontoen (§ 18b) må kun bruges til brandsikring og energibesparende foranstaltninger
Forslag 22: Justeringer af regler for etageboliger
Forslag 23 Grundejernes Investeringsfond skal øge støtten til forsøgsprojekter

G Forslag for de almennyttige boliger
Forslag 24: Forøgelse af grænsen for byggeudgifter for almene lavenergiboliger
Forslag 25: Ekstra midler til energiandel af renoveringer i almennyttige boliger

H Forslag for offentligt ejede bygninger
Forslag 26: Reduktion af energiforbrug i offentligt ejede bygninger


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small