Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Forslag om indførelse af en grøn ejendoms-værdibeskatning

Pressemeddelelse

Det Økologiske Råd har i dag fremsendt en skitse til forslag om indførelse af en grøn ejendoms-værdibeskatning til Folketingets Energipolitiske udvalg, Miljø- og Planudvalget og Boligudvalget. Der er masser af potentiale for energibesparelser i eksisterende bygninger. Men det går alt for langsomt med at gennemføre disse energibesparelser. En af grundene synes at være, at de økonomiske fordele ved at gennemføre energibesparende tiltag er for små til at kunne konkurrere med andre synlige tiltag i form af nyt bad og nyt køkken m.v.

Den nuværende ejendomsværdibeskatning giver ingen økonomisk tilskyndelse til at få mindsket bygningens energiforbrug, og dermed forbedret bygningens energimærke. Snarere tværtimod, idet den offentlige vurdering udføres på grundlag af bygningens bruttoareal inkl. vægge, så energieffektive bygninger med tykke vægge faktisk får en højere ejendomsværdiskat for det areal, som kan bruges til beboelse.

Derfor foreslår Det Økologiske Råd, at ejendomsværdiskatten gradueres efter energimærket. Forbedres bygningens energimærke, f.eks. gennem efterisolering, får bygningsejeren simpelthen nedsat sin ejendomsværdiskat. Dermed skabes en økonomisk fordel ved at forbedre bygningens energimærke.

Vi har derfor opstillet to beregningseksempler, der viser, hvor meget ejendomsværdibeskatningen ændres ved at forbedre bygningens energimærke.

Det første eksempel bygger på, at dagens energikrav (energimærke B1) er skæringspunktet, hvor der ikke ændres i ejendomsværdiskat. Bygninger som er bedre (Lavenergibygninger) får reduceret skatten, mens bygninger som er ringere får øget ejendomsværdiskatten med 5 % for hvert trin energimærket er ringere end dagens standard. Dette forslag er ikke i sig selv provenuneutralt, da der er mange flere bygninger, som er energimæssigt ringere end energimæssigt bedre end dagens standard. Det fremkomne provenu kunne f.eks. anvendes til nedsættelse at indkomstskatten. Dermed vil forslaget ikke stride imod skattestoppet, som netop giver mulighed for at forhøje skatter, hvis det tjener et miljømæssigt formål, og hvis andre skatter sænkes tilsvarende.

Det andet eksempel er i princippet provenuneutralt. Her er energimærke D1 brugt som skæringspunkt mellem de bygninger, der får reduceret ejendomsværdiskatten og de bygninger, som får den hævet. Igen med en 5 % ændring pr. energimærke. Et hus vurderet til 2,5 mio. med energimærke F2 som forbedres til dagens standard B1 vil i denne opstilling slippe 9.000 kr. billigere årligt i ejendomsværdiskat – udover besparelsen i energiudgifterne. Dette betyder igen, at der omkostningsneutralt kan investeres 90.000 kr. yderligere i energirenovering af bygningen med en simpel 10 års tilbagebetalingstid.

For begge forslag gælder, at man kan vælge at tage hensyn til bygningens alder, således at bygninger opført i forskellige byggeperioder beskattes efter hver sin skala. På den måde undgår man, at gamle huse, det er svært at gøre mere ved rent energimæssigt, ikke brandbeskattes. Omvendt vil også gamle huse kunne opnå en skattereduktion ved ekstraordinær energispareindsats og ny energimærkning.

”Vi ved, at økonomien har stor betydning for, om vi indretter os bæredygtigt. I dag trækker ejendomsskatten i den modsatte retning. Det håber vi politikerne vil ændre på. Derfor har vi lavet to konkrete forslag til, hvordan en grøn ejendomsskat kunne se ud”, udtaler Søren Dyck-Madsen, Klima og energimedarbejder i Det Økologiske Råd.

Forslaget er kommenteret af Statens Byggeforskningsinstitut, som endvidere har vurderet, at bygninger, der endnu ikke er energimærket, kan tildeles et foreløbigt energimærke med henblik på beskatning. Et sådan mærke kan udfærdiges ud fra den omfattende database, der findes over allerede udførte energimærker.

Forslaget er uddybet i vedlagte notat. Yderligere oplysninger kan fås hos

Søren Dyck-Madsen
Klima og energimedarbejder i Det Økologiske Råd
Tlf. 33 18 19 39 / 30 89 60 80


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small