Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Ingen grøn skattereform denne gang

Pressemeddelelse

Regeringen har nu fremlagt sit skatteudspil. Modsat hvad der forlød i går og i morges er det en meget lille del af finansieringen af sænkning af personskatterne, som vil komme fra øgede grønne afgifter. Der bliver blot tale om at genindføre den indeksregulering, som VK-regeringen afskaffede i 2001. Der er ikke engang tale om at genoprette energiafgifterne på det niveau, som de ville have været, hvis indeksreguleringen ikke var blevet stoppet i 2001.

Når man nu f.eks. vil indeksregulere elafgiften, som i dag er på 57,6 øre/kWt, vil det næste år betyde i størrelsesordenen 1 øres forhøjelse. Det er altså ikke noget, der kan forventes at få nogen adfærdsændrende effekt. Men det er naturligvis et fremskridt ift. den nuværende situation, hvor værdien af de grønne afgifter udhules år for år.

Men hvis vi skal leve op til vores internationale forpligtelser, og Danmark igen skal blive et foregangsland på miljø- og klimapolitikken, skal der tages langt mere vidtgående initiativer. Det kunne være en grøn skattereform, hvor der sker overflytning af en væsentlig del af beskatningen fra arbejdsindtægt til skat på forurening og brug af fossil energi. Og i så fald skal det sikres, at de lavere indkomstgrupper får fuld kompensation for de øgede grønne afgifter. I regeringens nye udspil gives derimod langt de største skattelettelser til de højeste indtægtsgrupper.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98.

Se yderligere Det Økologiske Råds publikation ”Afgiftsreform og energibesparelser”


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small