Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Grøn skattereform nu!

Bragt i Berlingske Tidende

Ny Alliance er kommet bragende ind på den politiske scene. Man kan undre sig over, at partiet endnu ikke har ytret sig om miljøspørgsmål, f.eks. om truslen mod vores klima. Hvad mener partiet om den tilbagegang, der har været i den danske klima- og energipolitik, der har været siden 2001, hvor VK-regeringen bl.a. satte vindmølle- og andre vedvarende energiprojekter i stå? Samtidig stoppede regeringen for enhver yderligere brug af grønne afgifter til at ændre vores adfærd i mere miljøvenlige retning – på trods af at vi ved at dette hører til de mest effektive virkemidler. Ny Alliance taler meget om skattereform og har formået at få emnet på dagsordenen. Det er i sig selv positivt. Ellers har det siden 2001 har været ligeså svært at tale med regeringen om skattereform som at tale med præstestyret i Iran om en reformering af Islam.

Desværre har Ny Alliances ideer om skattereform hidtil især drejet sig om massive skattelettelser til den rigeste del af befolkningen. Uanset hvad man måtte mene om den sociale og fordelingsmæssige side af dette, ville det utvivlsomt trække i den gale retning i forhold til miljø- og klimapolitik. Det ville føre til en stærk stigning i forbruget af luxusvarer, og vi ved, at netop dette er særligt miljøbelastende. En stor del vil dreje sig om flere og større biler, flere flyrejser, større og mere luksuriøse sommerhuse, mere underholdnings-elektronik osv.

Der ville være helt andre perspektiver i at tale om en grøn skattereform, hvor man flyttede en del af beskatningen fra arbejde til forurening og brug af ressourcer, specielt fossile brændstoffer. Danmark er jo allerede – især i 90'erne - gået et stykke ad vejen. Ca. 10% af det offentliges indtægter kommer fra grønne skatter, især afgifter på benzin, biler, el og varme. Men vi kunne gå betydeligt længere ad denne vej. Specielt kunne man lade erhvervslivet blive omfattet af de fleste af de grønne afgifter, som de i dag er fritaget for. Men ville det ikke forringe det danske erhvervslivs konkurrenceevne? Erfaringen viser, at det tværtimod er til fordel for konkurrenceevnen, hvis erhvervslivet tvinges til at spare på energien – en motivation som de i vidt omfang mangler i dag, fordi de får energien langt billigere, end husholdningerne gør. Man behøver blot at tage en tur rundt i supermarkeder og se, hvor mange der har opretstående kølediske uden låger for. Det er sjældent i private hjem at se køleskabe uden låger for. Det er et klart udtryk for, at supermarkedet betaler under det halve for en kilowattime ift. hvad husholdningerne betaler. Der vil være visse virksomheder, som kan få konkurrenceproblemer. Her kan man så lave konkrete kompensationsordninger. En undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser har for nylig påvist, at indførelse af CO2-afgifter har været til fordel for dansk erhvervsliv, også konkurrencemæssigt.

Generelt er værdien af de grønne afgifter blevet stærkt udhulet siden 2001 pga. skattestoppet. Det betyder f.eks. at prisen på benzin er faldet set i forhold til prisen på den kollektive trafik. Det hævdes ofte, at grønne afgifter vender den tunge ende nedad. Men netop grønne afgifter på biler og benzin vender den tunge ende opad. En øgning af andre grønne afgifter kunne i sig selv vende den tunge ende nedad, men det kan løses ved at kompensere de lavestlønnede og dem på overførselsindkomster. Der er med andre ord ikke noget at betænke sig på - vi skal i gang med en grøn skattereform.

Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small