Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Store muligheder for energibesparelser i industrien

Bragt i Ingeniøren

Ingeniøren havde d. 4.5. en række spændende artikler om energibesparelser i industrien. Det beskrives, at der i dansk industri er gjort en større indsats end i mange andre lande for energibesparelser. Det tvivler jeg ikke på. Men derfor er der ingen grund til at stoppe her. Det fremgik, at der er forskellige vurderinger af, hvor store mulighederne fremover er. Lars Hansen, Dansk Industri, gav udtryk for, at der ganske vist er en del muligheder, men han fandt, at det var bedre og billigere at satse på besparelser i husholdningerne. Dette er paradoksalt set i lyset af, at bl.a. rådgiver Mogens Weel-Hansen udtaler, at virksomhederne kun er motiveret for at gennemføre besparelser med en tilbagebetalingstid på op til 2 eller allerhøjst 3 år. Der findes ganske vist energibesparelser i husholdningerne med så kort tilbagebetalingstid, men der arbejdes også på at motivere husejere og lejere til f.eks. facaderenoveringer til lavenergistandard. Disse har ofte en tilbagebetalingstid på op til 30 år.

Dertil kommer så – hvad der ikke nævnes i artiklerne – at industriens tilbagebetalingstid skal ses i lyset af en energipris, der er omkring det halve – eller mindre - af, hvad husholdningerne betaler. Det skyldes, at industrien er fritaget for energiafgifter. Der betales i nogen grad CO2-afgift – dog betaler den tunge industri kun en brøkdel af hvad andre betaler. Men alle er fritaget for energiafgifter, som er betydeligt højere end højeste CO2-afgiftssats. Hvis industrien betalte den energipris, som husholdningerne betaler, ville tilbagebetalingstiden på energispareprojekter automatisk falde, alt andet lige. Men ville det ikke ødelægge industriens konkurrenceevne, hvis de skulle betale energiafgift? Erfaringen viser, at på længere sigt er det bedre for konkurrenceevnen, hvis erhvervene lærer, at energi koster penge og derfor satser på besparelser. Hvad der måtte være af kortsigtede konkurrenceproblemer, kan løses ved intelligente tilbageføringsordninger.

Interessant er det også, at Hans Larsen, Risø, udtaler, at det især er tunge industrier som cement-, stål- og papirindustri, som er motiveret for besparelser. Det viser, at for de øvrige udgør energi en for lille del af omkostningerne til, at de rigtig er motiveret. På den baggrund er det jo besynderligt, hvis man samtidig argumenterer med, at indførelse af energiafgifter vil belaste konkurrenceevnen mærkbart for disse virksomheder.

På denne baggrund har vi i Det Økologiske Råd foreslået, at der indføres fuld energi- og CO2-afgift i erhvervsvirksomheder. Der kan så laves særordninger for de få virksomheder, hvor dette kan true deres konkurrenceevne.

Christian Ege
Formand, Det Økologiske Råd

Se Afgiftsreform og energibesparelser, Det Økologiske Råd, 2006.


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis