Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Ingen nye miljø- og klimainitiativer i finansloven

Klima- og miljøteknologi er et af de mest oplagte områder at satse på for at få Danmark ud af krisen.

Klima- og miljøteknologi er et af de mest oplagte områder at satse på for at få Danmark ud af krisen. Danmark har gennem årtier oparbejdet en styrkeposition på verdensmarkedet – ikke bare inden for vindkraft, men en bred vifte af klima-, energi- og miljøteknologier. Siden 2001 har vi tabt fart og er på mange felter ved at blive overhalet af en række andre lande. Det kan derfor kun gå for langsomt med at satse på igen at styrke dansk erhvervsliv og eksport på disse felter. Derfor har vi spejdet efter initiativer i regeringens finanslovsforslag, men desværre forgæves. Det eneste der nævnes er den reserve af globaliseringsmidler, som er afsat. Her vil regeringen i en senere udmøntning bl.a. foreslå initiativer inden for forskning, udvikling og demonstration på klima- og energiområdet.

Dette har ligget klart hele tiden – så der er reelt ingen nye satsninger i finanslovsforslaget i forhold til klima- og energi- og miljøområdet som et middel til at bringe Danmark ud af krisen. Det er trist for miljøet, og det er trist for de fremsynede virksomheder, som har satset på disse områder. De klarer sig udmærket på verdensmarkedet indtil videre, men mangler et hjemmemarked, hvor der er interesse for at afprøve nye produkter, som senere kan sælges ude i verden. Det efterlyses på mange felter. Vi ser Vestas, som får maser af ordrer ude i verden, men ikke i Danmark og derfor skærer ned i deres danske afdelinger. Vi har set producenter af renere teknologi til landbruget og af filtre og katalysatorer til biler og tunge køretøjer, som har måttet opgive det danske marked pga. mangel på interesse for den renere teknologi. Der er brug for, at regeringen vågner op og satser på disse felter. Det ville på én gang kunne forbedre vores lokale miljø og skabe en bedre platform for danske virksomheder til at gå ud på verdensmarkedet.

Der er brug for at styrke indsatsen f.eks. for bedre kollektiv trafik og støtte til forureningsbegrænsende foranstaltninger på køretøjer, i landbruget m.v. Støtten kan finansieres via øgede afgifter på forurening.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 28 58 06 98


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis