Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Venstre løber fra miljøansvaret

Regeringens vandplaner, som nu er sendt i høring, vil ikke opfylde Danmarks forpligtelser i forhold til EU's vandrammedirektiv

Christian Ege og Bo Normander, Sekretariatsleder og formand, Det Økologiske Råd

Miljøminister Karen Ellemann (V) sendte i sidste uge regeringens forslag til nye vand- og naturplaner i offentlig høring. Inden da var det lykkedes stærke Venstre-folk at få sænket ambitionsniveauet i alvorlig grad. Danmark skulle allerede sidste år have indsendt planerne til EU for at overholde tidsplanen i Vandrammedirektivet. Direktivet kræver, at alle vandområder skal have en ’god økologisk tilstand’ inden 2015.

Vores søer, vandløb og havområder er stærkt forurenede, især med kvælstof fra landbruget. Forskere har derfor påvist, at hvis vi skal leve op til direktivets krav, skal vi reducere kvælstofforureningen fra landbruget med mindst 25.000 tons. Men da regeringen lavede deres Grøn Vækst plan i 2009 valgte de at se bort fra de geografiske områder, hvor der er begrænset viden og vedtog derfor et mål på 19.000 tons.

Men det stopper ikke her. Efter intern ballade de seneste uger i Venstres folketingsgruppe er det nu klart, at regeringen kun vil reducere med 9.000 tons. Resten er sendt til hjørne i form af udvalgsarbejde. Regeringen har reelt opgivet at nå målene i EU's Vandrammedirektiv i 2015, hvilket betyder at vores søer, vandløb og fjorde i de næste mange år fortsat vil være forurenede.

I Det Økologiske Råd har vi derimod fremlagt en plan, som viser, at man med overkommelige økonomiske omkostninger kan leve op til Vandrammedirektivets krav, og samtidig reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 30 procent. Flere af de såkaldte marginaljorde skal tages ud af drift og udlægges som natur, og der skal dyrkes langt flere efterafgrøder. Det kan finansieres ved, at Danmark i højere grad udnytter de muligheder, som ligger i EU's landbrugspolitik – nemlig at overflytte penge fra den direkte landbrugsstøtte til støtte til miljøforanstaltninger.  

Bragt i Politiken d. 16.10.2010


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis