Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Tid til handling for klima og økonomi

Som det fremgik af Politiken d. 27.12. har regeringen udsat omstillingen af store kraftvarmeværker nær de store byer fra kul til biomasse.

Som det fremgik af Politiken d. 27.12. har regeringen udsat omstillingen af store kraftvarmeværker nær de store byer fra kul til biomasse. Det var ellers det højest profilerede initiativ fra klima- og energiminister Lykke Friis i efteråret. Man får en fornemmelse af at Lykke Friis kæmper en ensom kamp for klimaet imod især de økonomiske Venstre-ministre. Men det er faktisk værre endnu. Lykke Friis’ forslag var et udtryk for at plukke de lavthængende frugter – at vælge den kortsigtede løsning at importere en masse træflis fra bl.a. Rusland og Canada. Som også Klimakommissionen har påpeget, kan dette næppe vare ved, da også mange andre lande vil efterspørge biomasse fra disse lande. De langsigtede løsninger er massive energibesparelser, vindkraft m.v. Det vil kræve brug af økonomiske virkemidler, der gør det attraktivt både for husholdninger og erhverv at spare og lægge om til vedvarende energi. I flere år har regeringen trådt vande og henvist til Klimakommissionen. Dennes rapport kom i september, og nu venter vi fortsat på regeringens udspil.

Argumenterne fra Claus Hjort Frederiksen og Troels Lund Poulsen er nedslående. Hvis vi sænker forbruget af kul, mister staten skatteindtægter. Derfor skal regeringen stadig sidde på hænderne. Men som Klimakommissionen påviste, bliver det mindst ligeså dyrt at undlade at handle. Så kommer regningen i takt med, at prisen på fossile brændstoffer stiger – udover at skaderne på klimaet også koster kassen. Derfor er det bedre at investere nu – så kan Danmark også høste fordele af at være first-mover. Det er der heldigvis også mange danske virksomheder, som har forstået. De kritiserer i stigende grad regeringen for dens passivitet – men hidtil desværre forgæves.

Signalet fra erhvervene er heller ikke entydigt. Der er stadig virksomheder og erhvervsorganisationer, som protesterer indædt mod de forhøjelser af energiafgifter, som er nødvendige for at motivere til energibesparelser. Vi så det, da regeringen som led i skattereformen i 2009 ville øge energiafgifter på erhverv. Efter kraftige protester blev det udsat – efter at disse erhverv samt DI havde påstået at danske virksomheder betaler mere for el end vores nabolande. Det er imidlertid ikke korrekt, hvilket en nylig opgørelse fra Eurostat da også bekræftede. Den danske elpris ligger ganske vist i top for husholdninger, men det gælder ikke for industrien – her ligger den under EU-gennemsnit. Det handler blot, om, at man skal kompensere de ganske få virksomheder, som er i en særlig vanskelig konkurrence-situation. I stedet bliver disse kørt frem som argument for at undtage hele erhvervet. Og så sker der ingenting. I 2008 blev offentliggjort en stor evaluering af energispareindsatsen. Den viste, at de lavest hængende frugter stadig findes i erhvervene, hvor de lave energipriser giver ringe motivation for besparelser. Øgede energiafgifter ville samtidig kunne løse problemet med at skaffe erstatning for de reducerede indtægter fra kulafgifter.

Christian Ege, sekretariatsleder
Det Økologiske Råd

Bragt i Politiken d. 30.12.2010


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Plastic - ikke så fantastic

SF holder møde om plastikforurening.
Oplæg fra bl.a. Malene Møhl, Det Økologiske Råd  
Man d. 22. maj 2017 ​kl. 17-18:30
Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 3,1711 København V ​
Information og tilmelding >>

 

Din guide til grønt el-valg

 

 el klasser gruppeNY  

Tænk på klimaet, når du vælger el-produkter! 

 

Se vores guide på
www.grøntelvalg.dk

 

Nyeste udgivelser

På vores webshop kan du downloade vores publikationer gratis