Pressemeddelelse: Det Økologiske Råd holder i samarbejde med Roskilde kommune og Dansk Fjernvarme konference om

Pressemeddelelse: Vi skal have gang i konvertering af naturgas til fjernvarme og varmepumper. Krav om kompensation til gasselskaberne står i vejen

Grøn omstilling af naturgasområderne

- Konference for brancheorganisationer og kommuner  
Faglige oplæg og politikere i krydsild

Tirsdag d. 18. januar 2011 kl. 9.30 – 16.00 på Roskilde Rådhus, Køgevej 80.

Udfasning af naturgas til opvarmning
Henimod 2020 er Danmark ikke længere selvforsynende med naturgas og en lang række rapporter har konkluderet, at i løbet af 2030’erne kan det være helt slut med den danske naturgasproduktion. Det kan få store konsekvenser for den danske økonomi - hvis vi ikke får investeret i fremtiden. Samtidig er naturgas et fossilt brændstof, der udsender CO2 – selv om det udsender mindre end kul og olie gør. Der er brug for allerede nu at begynde udfasning af forbruget af naturgas – og her bør vi starte med den individuelle boligopvarmning, idet vi en tid endnu har brug for de naturgasdrevne kraftvarmeværker i energisystemet. De tættest befolkede dele af naturgasområderne bør omstilles til fjernvarme, mens der i de tyndere befolkede dele skal ses på alternative løsninger som f.eks. varmepumper.
Der er i dag nogle barrierer for omstilling, bl.a. at naturgasselskaber kræver større eller mindre erstatninger for at afgive kunder. Klima- og energiministeren er på vej med retningslinier for disse erstatningers størrelse. ”Det forekommer paradoksalt, at man skal betale erstatning til en leverandør af et fossilt brændsel, hvis man vil skifte til noget der giver langt mindre CO2-udslip. Så må vi finde en anden måde at løse gasselskabernes gældsproblem på”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Alt dette bliver belyst på konferencen, som afsluttes med en politisk debat om, hvordan vi kommer videre, mellem de to energiordførere Anne-Grete Holmsgaard, SF og Jørgen Lundsgaard, K.


Christian Ege
sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Yderligere oplysninger:
Anne-Mette Wehmüller, 33 18 19 38, eller Christian Ege 28 58 06 98 / 33 18 19 33

Se vedlagte program