Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Pressemeddelelse: Ægte grøn vækst!

Det Økologiske Råd hilser SF’s politiske udspil Ny vækst Nye job velkomment.

Det Økologiske Råd hilser SF’s politiske udspil Ny vækst Nye job velkomment. SF’s 12 forslag på klima og energi-området og 8 forslag på vandområdet anerkender, at en sund økonomi forudsætter politisk vilje til at investere grønt og langsigtet.

På trods af, at regeringen siden 2008 har talt om at hæve skatten på forurening og investere grønt, er det gået meget langsomt med den grønne vækst. Vi er glade for, at SF’s forslag allerede nu er blevet støttet af flere repræsentanter for erhvervslivet som f.eks. Grundfos og vindmølleindustrien. Vi håber, at de kan samle bred opslutning i Folketinget og vil fremhæve fire af SF’s forslag på klima og energiområdet.

- Offentlig grøn indkøbspolitik
Det er en rigtig god idé at det offentlige går foran og stiller miljøkrav til indkøb. I dag er indkøbere ofte tvunget til at købe det, som på kort sigt er billigst, selv om disse produkter måske på længere sigt skader sundhed og miljø eller koster ekstra i energi og affaldsbehandling.
- Grøn omlægning af varmeforsyning
Der er et kæmpe klima og grønt vækst perspektiv i at omlægge nuværende naturgasområder til dels fjernvarme dels varmepumper. Indenfor en kort årrække er Danmark ikke længere selvforsynende med naturgas. Derfor er det nu, der skal laves varmeplanlægning i kommunerne. De tættest befolkede dele af naturgasområderne bør omstilles til fjernvarme, mens de tyndere befolkede dele kan få f.eks. varmepumper. Vi skal undgå, at borgere hvis gasfyr er udslidt inden for de kommende år, anskaffer sig nye og dermed binder sig til fossilt brændstof de næste 15-20 år.
- Energibesparelser i erhvervsliv og boliger
Der er et stort potentiale for at forbedre energieffektiviteten i danske virksomheder. I dag betaler erhvervslivet f.eks. kun CO2 afgift, som er den mindste af energiafgifterne. Der er brug for en større motivation til at spare. Desuden skal energiselskaberne pålægges en yderligere spareforpligtelse, og renovering af boliger skal fremmes, bl.a. via udbredelse af de såkaldte ESCO- modeller, hvor private virksomheder står for energispare-investeringer.  Det Økologiske Råd har i mange år arbejdet for en grøn skatteomlægning. Vi støtter SF’s forslag om et klimafradrag med en værdi på 1 mia. kr. årligt til virksomheder, der investerer i energibesparelser med tilbagebetalingstid på mere end 4-5 år.
- Fuld låneadgang til rentable energiinvesteringer i regioner og kommuner
Kommuner og regioner skal have fuld låneadgang til rentable energiinvesteringer – i dag er det begrænset til forbedringer der foreskrives i en energirapport. Ved byggeri af de nye supersygehuse lægger staten snævre investeringsrammer, som ikke giver mulighed for at modregne fremtidige energibesparelser ved lavenergibyggeri. Det skal vi også have ændret.
SF anslår at kunne skabe 50.000 job inden for grøn vækst (plus 25.000 ved velfærdsteknologi). Men potentialet er langt større. SF har f.eks. ikke trafikområdet med. Her kan skabes mange tusinde job ved forbedring af kollektiv trafik og af forholdene for cyklister. Der er også mange job i mere miljøvenligt landbrug. I dag stritter mange landmænd imod anvendelse af den mest effektive miljøteknologi, og mange kommuner er tilbageholdende med at stille krav. Der er danske virksomheder, som fremstiller sådan teknologi, som ikke kan sælge på hjemmemarkedet, fordi kravene er for slappe.

Yderligere oplysninger til Sekretariatsleder Christian Ege: christian@ecocouncil.dk, tlf.: 33 18 19 33/28 58 06 98 eller Energi- og trafikmedarbejder, Anne-Mette Wehmüller: annemette@ecocouncil.dk , tlf. 33 18 19 38.

     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small