"Beat the Microbead"

Læs mere og download app'en her!

Image is not available

Foto: Henrik Hamrén, Baltic Eyes

http://www.ecocouncil.dk/global-okologi
Nyt nummer:
Global Økologi 1/2017
Image is not available

- Din vej til klimavenlig bionaturgas

Arrow
Arrow
Ny app mod mikroplast
Slider

Brev til Lykke Friis

Vedrører den foreløbige danske holdning til EU Kommissionens forslag om at forbyde anvendelse af kreditter fra HFC23/N2O-projekter fra den 1. januar 2013

 

Klima- og energiminister Lykke Friis
Klima- og Energiministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K

Kære Lykke Friis

Vi skriver til dig, fordi vi er helt uforstående over for den holdning, som den danske regering påtænker at anlægge i forbindelse med EU Kommissionens forslag om et forbud mod anvendelse af CDM kreditter fra HFC-23 og visse N2O-projekter fra 1. januar 2013.
Vi er netop blevet bekendt med, at der i et grundnotat fra Energistyrelsen fra dansk side lægges op til at gå efter et kompromisforslag, der ”tager udgangspunkt i, hvornår reduktionen finder sted på HFC-23/N20 anlægget, frem for at tage udgangspunkt i, hvornår kreditten udstedes af FN”. Reelt vil det danske forslag betyde, at virksomhederne får mulighed for at anvende kreditter fra de stærkt kritiserede HFC-23 projekter i betydeligt længere tid, end Kommissionen lægger op til. Dette begrundes i grundnotatet med, at man ikke ønsker, at virksomhederne skal opfatte forbuddet som lovgivning med tilbagevirkende kraft.
Vi finder den danske holdning og argumentation stærkt kritisabel og meget kontraproduktiv i forhold til at styrke den europæiske klimaindsats gennem såvel et velfungerende kvotemarked som et stærkt engagement fra EU-landene til at gennemføre egne CO2-reducerende tiltag.

 


De negative effekter forbundet med HFC-23 projekterne har været kendt længe, og artikel 11a i ETS-direktivet fra 2008 giver netop Kommissionen mulighed for at justere betingelserne, således som der lægges op til nu. Virksomhederne har derfor kendt både problemerne og risikoen ved at investere i kreditter fra HFC-23 projekter i flere år allerede.
Det Økologiske Råd, Greenpeace og WWF vil gerne opfordre kraftigt til at:


-    den danske regering bakker klart og uforbeholdent op om Kommissionens forslag om et forbud mod anvendelse af kreditter fra HFC-23/N2O-projekter fra senest den 1. januar 2013.

-    regeringen stopper med at indregne kreditter fra disse typer af særdeles kritisable projekter i den danske klimaforpligtelse straks og under ingen omstændigheder helt frem til, at et EU-forbud for den kvotebelagte sektor træder i kraft.
Det er vores stærke håb, at du og regeringen vil genoverveje den fremlagte danske holdning i dette spørgsmål. Det er uhyre væsentligt, at EU’s kvotesystem ikke fortsat undermineres af disse typer projekter, og at der så hurtigt som overhovedet muligt sættes en stopper for anvendelsen af kreditter herfra.
Vi opfordrer dig derfor til at sikre, at den fremlagte foreløbige danske holdning ændres i en ambitiøs retning inden behandlingen af sagen i EU’s Klimakomité den 21. januar 2011. Vi har også givet udtryk for denne holdning i forbindelse med høringer i EU-specialudvalget.

 

Venlig hilsen

Tarjei Haaland
Greenpeace

Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd

John Nordbo
WWF Verdensnaturfonden


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Arrangementer

Konference for kommuner og erhvervsvirksomheder:
Grøn vækst og energieffektivitet
Tid: 22. jan. 2018, kl 9-16
Sted: HUSET, Middelfart
Læs mere og tilmeld dig her

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

G 01 17