Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Klimapolitik kræver virkemidler

Klimapolitik kræver virkemidler – klumme skrevet til den grønne tænketank Concitos hjemmeside

Vi hører ofte, at begge sider af Folketingssalen er enige om, at vi skal være fri af fossile brændstoffer i 2050. Men det afgørende er, om man er villig til at bruge de nødvendige virkemidler, så vi får sat udviklingen tilstrækkeligt i gang inden for de næste 10 år. Det gælder f.eks. for energiforbrug i bygninger. Her er gennemført stramninger af reglerne for nybyggeri. Men da bygningsmassen fornys meget langsomt er det afgørende, hvad der sker med renovering af den eksisterende bygningsmasse. Og her har regering og Folketing endnu ikke været villige til at bruge effektive virkemidler til at få udviklingen i gang. Man lavede Renoveringspuljen i 2009, men tilskuddene var for små til at kunne sætte gang i vidtgående energirenovering. Samtidig udvandede man indsatsen ved at åbne for også at give tilskud til f.eks. nyt køkken og bad, som ikke har nogen positiv klimaeffekt.

Der er brug for skatteomlægninger, som gør det attraktivt at energirenovere. Det er hidtil blevet afvist politisk. Klimakommissionen kom så med et kreativt forslag om en ordning, hvor ejere af bygninger med dårlig energistandard skal spare op til en senere energirenovering. Men heller ikke dette har politikerne taget positivt imod. Vi venter stadig på regeringens udspil oven på Klimakommissionens rapport fra september. Man kan frygte, vi skal spises af med en oplysningskampagne. Selv om klima- og energiministeren måske gerne vil foreslå noget, ser det ud til, at alt hvad der kunne tænkes at have en effekt, bliver skudt ned i Venstres folketingsgruppe for tiden. Det er synd for miljø og klima. Men det er også synd for de innovative virksomheder, som vi har brug for at fremme. Hvad angår energieffektive bygninger halter vi i forvejen efter bl.a. Tyskland og Østrig – så det kræver en særlig indsats, hvis vi skal gøre os gældende.

Et andet eksempel er omstilling af naturgasområder til fjernvarme, varmepumper m.v. Ca. 500.000 boliger – 20% af boligmassen – opvarmes i dag med individuelle naturgasfyr. Der er en række barrierer for denne omstilling, bl.a. kan gasselskaberne kræve erstatning for tab af kunder. Det er meningsløst at skulle betale erstatning for at mindske afhængigheden af fossile brændsler. Jeg er klar over, at dette hænger sammen med en løsning af gasselskabernes gæld. Men det største af selskaberne, HMN, som er det selskab som er tættest på gældsafvikling, har nu fra 1. januar sænket deres gaspris over for kunderne, tilsyneladende med det formål at forlænge varigheden af deres gæld. Samtidig venter vi på Lykke Friis, som i juni sidste år fik bemyndigelse til at fastlægge rammer for denne erstatningsbetaling.

Vi skal have et forbud mod nye gas- (og olie-) fyr snarest. Disse har en levetid på omkring 20 år, så det vil være meningsløst, hvis der i de kommende år installeres nye, som vi så hænger på i de næste årtier. Jeg forestiller mig i øvrigt ikke, at der alt i alt skal bruges meget mindre gas foreløbig. Det skal bruges anderledes – mindre til individuelle naturgasfyr og mere til kraft-varme værker, som kan afbalancere vind og erstatte kul - og noget til tung trafik, som der nu starter forsøg med. Disse anvendelser kan ske med henblik på senere indfasning af opgraderet biogas i naturgasnettet.

Christian Ege
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small